การปรับปรุงที่เพิ่มประสิทธิภาพของการ Printbrm.exe มือบรรทัดคำสั่ง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2752259
อาการ
บทความนี้แนะนำการปรับปรุงที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง เหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่คุณพบในคอมพิวเตอร์:

ฉบับที่ 1
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยบางอย่างของเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
 • คุณสำรองค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe
 • คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 โดยใช้ขั้นตอนที่สอง โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ที่มีการคืนค่าอย่างถูกต้อง
 • คุณสำรองการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe
 • คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 โดยใช้บุคคลที่สาม โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe
ในสถานการณ์นี้ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่สามมีการคืนค่าไม่ถูกต้อง เป็นพิเศษ เครื่องพิมพ์ที่ถูกกำหนดค่าให้ตั้งค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่สาม

หมายเหตุ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ บนที่สอง และ บนคอมพิวเตอร์ที่สาม

การตัดสินค้าจากคลัง 2
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างหลายคิวงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ตัวอย่างเช่น คุณสร้างคิวการพิมพ์มากกว่า 500 บนคอมพิวเตอร์
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe การสำรองข้อมูลคิวงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
 • คุณสามารถคืนค่าการสำรองข้อมูล โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe
ในสถานการณ์นี้ เวลาที่จำเป็นต้องใช้การคืนค่าการสำรองข้อมูลเหล่านี้มีความยาวเกินกว่าที่คาดไว้

การตัดสินค้าจากคลัง 3
สมมติว่า คุณใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe เมื่อต้องสำรอง หรือคืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ในระหว่างการคืนค่าหรือการดำเนินการสำรองข้อมูล ข้อผิดพลาด nonfatal เกิดขึ้น และการดำเนินการถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด

บันทึกย่อ
 • ในสถานการณ์นี้ ข้อผิดพลาด nonfatal เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มที่พิมพ์ จอภาพภาษา ปลั๊กอิน หรือตัวประมวลผลการพิมพ์
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ การคืนค่าหรือการดำเนินการสำรองข้อมูลยังคงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาด nonfatal เกิดขึ้น หลังจากที่การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมดที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด nonfatal ที่บันทึกในเหตุการณ์ Viewer เป็นรายการรวม
การตัดสินค้าจากคลัง 4
สมมติว่า คุณใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe การสำรองข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ขนาดไฟล์ของไฟล์การส่งออกจะมีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ในสถานการณ์นี้ การสำรองข้อมูลล้มเหลว นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 57

บันทึกย่อ
 • ส่งออกแฟ้มสำรองเป็นแฟ้ม.cab ขนาดแฟ้มของแฟ้ม.cab ไม่เกิน 2 กิกะไบต์จากการออกแบบ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ แฟ้มสำรองถูกส่งออกเป็นแฟ้ม.opc .Opc ส่งออกแฟ้มสามารถมีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์
 • แฟ้มสำรองข้อมูลที่ถูกส่งออกเป็นแฟ้ม.opc ไม่สามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe รุ่นเก่า หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ มีสร้างรายการรีจิสทรีBrmDisableOpcเพื่อกำหนดค่ารูปแบบแฟ้มของแฟ้มสำรองข้อมูลส่งออก คุณสามารถตั้งค่าค่า DWORD ของรายการรีจิสทรีBrmDisableOpcเพื่อ 1 เมื่อต้องการแปลงกลับเป็นรูปแบบแฟ้มของแฟ้มสำรองข้อมูลส่งออกไปเป็นรูปแบบของแฟ้ม.cab รายการรีจิสทรีจะอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  \HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ไมล์สโตนสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMสาขาบริการ
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1สาขาบริการ
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216:46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 2010 พฤศจิกายน12:21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210420,99231-Aug-201215:56x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104243,20031-Aug-201215:56x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214-ก.ค.-200901:16x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmui.exe1.0.0.066,04831-Aug-201215:56x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Localspl.dll6.1.7601.22104965,12031-Aug-201217:42x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420 2010 พฤศจิกายน13:27x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210421,50431-Aug-201216:47x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104295,93631-Aug-201216:48x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614-ก.ค.-200901:41x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Printbrmui.exe1.0.0.071,68031-Aug-201216:48x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216:46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 2010 พฤศจิกายน12:21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSP

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้ายเซอร์วิสการพิมพ์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_008819fbdc5b938b96213bf908abcba8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98f4853e62544f6c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_149dfa02b693dea7c713089816b77efb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f4778213711827ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b5f0f6f365fd4145.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dกษณะ-opc-สำหรับ-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f98bb72a13f1073a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,085
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-pooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-pเครื่องมือ-ting-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8455ded0bcac588c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม76,920
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_5b20b9fdaad15af1f588d92b32b4ff9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_319fb0fd368d871d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_120f92771e5ab27b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_add98f1aa8750458e6cace3a9be3aac5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_03cc02372d68a4bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b8ebea2f37cb7858804e8142133de4b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_d03d686a1fb358d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dกษณะ-opc-สำหรับ-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_55aa52adcc4e7870.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,087
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8ed5afdbc2634ed3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pเครื่องมือ-ting-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e0747a547509c9c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม76,924
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-pooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)04-2012
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2752259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/11/2012 09:50:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752259 KbMtth
คำติชม