"หน้าผู้รับมอบสิทธิ์ไม่พร้อมใช้งาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Outlook"เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าผู้รับมอบสิทธิ์ โดยใช้ Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2753709
อาการ
สมมติว่า คุณทำสิ่งต่อไปนี้:
  • คุณคลิก การเข้าถึงผู้รับมอบสิทธิ์ปุ่มบน การตั้งค่าบัญชีเมนูใน 2010 Outlook ของ Microsoft
  • คุณคลิก ผู้รับมอบสิทธิ์ในการ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบใน Microsoft Office Outlook 2007
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หน้าผู้รับมอบสิทธิ์จะไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ของ Outlook การเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งาน Outlook ต้องเป็นแบบออนไลน์ หรือเชื่อมต่อกับดำเนินการนี้

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอตทริบิวต์ของบัญชีในบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) ที่อ้างอิงถึงค่าของวัตถุถูกลบไปแล้ว ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงแอตทริบิวต์ของบัญชีCN =ลบวัตถุ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เอาค่าของวัตถุถูกลบในแอตทริบิวต์ของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ โดยการใช้เครื่องมือการแก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI)

หมายเหตุ เมื่อต้องระบุว่าค่าใดที่เป็นของวัตถุถูกลบในแอตทริบิวต์ของบัญชี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คัดลอกค่าของแอตทริบิวต์distinguishedNameของบัญชีได้รับผลกระทบ โดยการใช้เครื่องมือ ADSI Edit
  2. การส่งออกเป็นแฟ้ม.ldf เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ค่าที่คุณคัดลอกไปยังการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในพร้อมท์คำสั่ง (cmd.exe):
    Ldifde -f ไดรฟ์:\ชื่อแฟ้ม.ldf -ว"ค่า distinguishedName"
  3. เปิดแฟ้ม.ldf ในแอพลิเคชันแผ่นจดบันทึกดังกล่าว
  4. ชนิด CN =วัตถุที่ถูกลบไปแล้ว ในฟังก์ชันการค้นหา

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ ADSI Edit ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งldifdeไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ