ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
s://www.microsoft.com/th-th/Licensing/" class="shell-l3-list-item" ms.title="Volume Licensing" tabindex="20" data-bi-name="Products_ForBusiness_VolumeLicensing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ DirectAccess บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 Professional หรือ Windows 8 Pro

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2756536
  อาการ
  สมมติว่า คุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 Professional หรือ Windows 8 สำเนาไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัย DirectAccess และการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ของกลุ่มถูกกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ DirectAccess บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

  นอกจากนี้ เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ การตั้งค่าตารางในนโยบายการแก้ปัญหาชื่อ (NRPT) จะไม่แสดง:
  นโยบายการแสดง namespace Netsh
  รับ-DnsClientNrptPolicy
  สาเหตุ
  ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบ Windows 7 Professional และ Windows 8 Pro ไม่สนับสนุน DirectAccess
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณสามารถเชื่อมต่อกับ DirectAccess บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • อย่างสูงสุดของ Windows 7
  • เว็บไซต์องค์กรของ Windows 7
  • เว็บไซต์องค์กรของ Windows 8
  เข้าถึงโดยตรง

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ