โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมเดือนตุลาคม 2012 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2756822


สรุป
โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้แทนและแทนที่โปรแกรมปรับปรุง 2633952 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือนธันวาคม 2011 และ 2732052 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือนสิงหาคม 2012 ผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมทั้งหมดที่นำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากการอัพเด 2633952 จะถูกรวมในการปรับปรุงนี้

ถ้าคุณได้จัดวางเรียบร้อยแล้ว ให้อัพเด 2633952 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับปรุงนี้ทันทีใช้ ถ้าระบบจะไม่มีโดยตรงผล คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันการดำเนินการที่ถูกต้องของ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ใน Exchange ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018 วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยการใช้เครื่องมือปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคเฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้นถ้ามีลบคีย์โซนเวลา ค่าบางค่าเดิมอาจจะไม่คืนสภาพหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนแบบสะสม

  เราไม่แนะนำให้คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่รู้จัก จากนั้น ให้นำการปรับปรุงไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม
การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้มีการปรับปรุงการสะสมค่าที่มีการเปลี่ยนโซนเวลา Windows ก่อนหน้านี้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:

"การปรับปรุงไม่สามารถติดตั้งเนื่องจากการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าได้ถูกติดตั้งอยู่แล้วบนระบบ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณได้นำโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows ที่ถูกต้องแล้ว หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐานแบบฝังตัวสำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3fd5105f-1168-4c41-9dfb-16565c0ba39b

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐานแบบฝังตัว (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ca260a64-a721-4bef-96e7-2bba7ac5625c

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61e14b1c-185a-4f02-b46a-2c03898a6ce7

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=faffce57-9ae9-43d0-86f8-3b7ed4af6c01

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=161f1e17-8787-490c-8c13-3dfc182269e0

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2c49a0ac-e32b-4150-8897-6943d37b2f2a

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81275d1d-740c-410d-a0e0-6e0d9d080d5c

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f33f790f-f4f9-4a7e-837f-726db8f73490

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=367f915b-268c-4bc3-b468-792cc8572fc2

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7daa010-52e7-4311-b7d7-810036d95229

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7f653fb5-687b-476c-a7c0-81a3cee7ca55

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c5f25ba8-fcaa-4436-b5ab-8725b00e74bc

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a5a780a8-83cb-4c80-bb79-872c33337161

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6558e11f-d278-4b6a-90a9-b0dbfd439545

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=738c1dfe-ccfe-43c5-925f-f638f973d15c

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1ff71365-0bfe-4193-a430-fc5856d4829a


วันวางจำหน่าย: 9 ตุลาคม 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ของการปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา

ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ก่อนหน้านี้:
 • เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก:
  ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับเขตเวลานี้มีการปรับปรุงการ " (UTC + 2:00) ยุโรปตะวันออก" จาก " (UTC + 2:00) Nicosia "
 • เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส:
  เวลาเริ่มต้น DST การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกิดขึ้นเวลา 12:00:00 น.ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและเวลาสิ้นสุดจะเกิดขึ้นเวลา 01:00:00 น.ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
 • ของคอเคซัส / อาร์เมเนียเวลามาตรฐาน:
  ก่อนหน้านี้ได้ อธิบายไว้ในทาง(บล็อกต่อไปนี้http://blogs.technet.com/b/dst2007/archive/2012/03/22/armenia-cancels-dst.aspx) รัฐบาลอาร์เมเนียได้ยกเลิกการปรับเวลาตามฤดูกาล และจะคงอยู่ถาวร "ฤดูหนาวเวลา" บทความที่แนะนำให้ ผู้ใช้ย้ายไป "วิธีแก้ปัญหาเวลา" ของรัสเซียเวลามาตรฐาน โปรแกรมปรับปรุงนี้ Windows ทำการย้ายอย่างถาวร โดยการเอากฎกาลสำหรับโซนเวลา " (UTC + 4:00) Yerevan "
 • เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก:
  ประกาศเป็นก่อนหน้านี้ ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2681116ชิลีได้ขยายแบบ 2012 ฤดูกาล รัฐบาลชิลีมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้น DST 2012 จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่แรกของเดือนกันยายน 23:59:59.999 และสิ้นสุดวันที่ต้องทำในวันเสาร์ที่สุดท้ายของเดือนเมษายน 23:59:59.999
 • เวลามาตรฐานของโมร็อกโก:
  ประกาศเป็นก่อนหน้านี้ ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2698707โมร็อกโกจะสลับไปตามฤดูกาลจาก 2012 เป็นต้นไป รัฐบาลโมร็อคโคมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้น DST 2012 จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนและสิ้นสุดวันที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน ในช่วงของ Ramadan, DST จะยุติ และจากวันที่ 20 กรกฎาคมกับ 19 สิงหาคม 2012 เวลาจะเปิดกลับเป็นเวลามาตรฐาน ภาพสะท้อนเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ Ramadan จะไม่รวมอยู่ในบทความฐานความรู้นี้ และสามารถติดตั้งได้ โดยใช้การแก้ไขการจะแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2698707.
 • แก้ไขประวัติซามัว:
  การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของซามัวรวมอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2633952 (ปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือน 2011 ธันวาคม). ผลลัพธ์ของการปรับปรุงนี้ มีการปรับปรุงปฏิทิน 2011 ทั้งหมดไป (UTC + 13) การปรับปรุงนี้แปลงกลับปฏิทิน 2011 เพื่อ (UTC 11) ในขณะ 2012 และปฏิทินในอนาคตจะยังคงเป็น (UTC + 13) นอกจากนี้ได้ประกอบด้วยการแก้ไขประวัติในบทความ Knowledge Base 2657025
 • แก้ไขประวัติรัสเซีย:
  การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่รัสเซียรวมอยู่ในบทความฐานความรู้ 2570791 (ปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือน 2011 สิงหาคม). เป็นผลมาจากรัสเซียยกเลิก(dst) และยังอยู่ถาวร "เวลาฤดูร้อน" มีการปรับปรุงปฏิทิน 2011 ทั้งหมดเวลาพักร้อน ปฏิทิน 2011 เพื่อแสดงเวลาฤดูหนาวก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2011 ขณะกาลที่ยังคงอยู่ในลักษณะพิเศษการเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงนี้ นอกจากนี้ได้ประกอบด้วยการแก้ไขประวัติในบทความ Knowledge Base 2657025
 • เวลาฟิจิ:
  รัฐบาลของฟิจิได้ประกาศกฎ DST ใหม่สำหรับ 2012 ผ่านทางรูป กาลจะเริ่มต้นเวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 และสิ้นสุดที่ 3:00 น.ในวันอาทิตย์ 20 มกราคม รูป
การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาจะถูกสรุปในตารางต่อไปนี้
ชื่อคีย์โซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงจุดเริ่มต้น(dst)สิ้นสุด DST ใหม่ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก(UTC + 02:00) E. ยุโรปไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกฎ DST จึงไม่เปลี่ยน เฉพาะชื่อที่ใช้แสดงเปลี่ยนจาก Nicosia เป็น E.Europe
เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส(UTC-01:00) ของหมู่เกาะอะซอร์สวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 00:00:00.000 วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 01:00:00.000

กฎนี้จะเกี่ยวข้องจากรูปเป็นต้นไปเท่านั้น กฎ 2012 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ของคอเคซัส / อาร์เมเนียเวลามาตรฐาน(UTC + 04:00) Yerevanไม่มี DST

ไม่มี DST

กาลถูกปิดสำหรับเขตเวลานี้
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(UTC-04:00) Santiagoวันเสาร์แรกของเดือนกันยายน
23:59:59.999
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายน


23:59:59.999
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(UTC) Casablanca วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน

02:00:00.000
วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน

03:00:00.000
ช่วง Ramadan จะทำ โดยการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาที่กำหนดไว้ใน2698707
เวลาฟิจิ(UTC + 12:00) ฟิจิวันอาทิตย์ที่สามของเดือน 2012 ตุลาคม

02:00:00.000
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนรูปมกราคม

03:00:00.000


ต่อไปนี้คือ รายการสมบูรณ์ของการแสดงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงชื่อที่ถูกนำไปใช้ในแพคเกจเหล่านี้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง
โซนเวลาระบบภาษาที่เกี่ยวข้องชื่อที่ใช้แสดงเก่าชื่อที่ใช้แสดงการปรับปรุงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
อเมริกากลางภาษาสเปนHora de verano de CentroaméricaVerano de hora, América กลางWindows Vista, Windows 7
อเมริกากลางภาษาสเปนHora estándar de CentroaméricaEstándar hora, América กลางWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi ใหม่Bulgarian(UTC + 05:30) ЧЕНАЙ КАЛКУТА МУМБАЙ НЮДЕЛХИ(UTC + 05:30) ЧЕНАЙ КОЛКАТА МУМБАЙ НЮДЕЛХИWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi ใหม่เช็ก(UTC + 05:30) Bombaj, Čennaj, Kalkata, Nové Dillí(UTC + 05:30) Mumbaí (Bombay), Čennaj, Kolkata (Kalkata), Nové DillíWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)เช็ก(UTC + 06:30) Rangún(UTC + 06:30) Yangon (Rangún)Windows Vista, Windows 7
เวลาตามฤดูกาลของซามัวเวลามาตรฐานของซามัว
เช็กซามัว Ostrovy (letní čas)

ซามัว Ostrovy (běžný čas)
ซามัว (letní čas)ซามัว (běžný čas)
Windows Vista, Windows 7
ของมากาดาน นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียดัตช์(UTC + 11:00) ของมากาดาน โซโลมอน Is., Nieuw Caledonië(UTC + 11:00) Nieuw-Caledonië ของมากาดาน SalomonseilandenWindows Vista, Windows 7
นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียดัตช์(UTC + 11:00) โซโลมอน Is., Nieuw-Caledonië(UTC + 11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียดัตช์(GMT + 11:00) โซโลมอน Is., Nieuw-Caledonië(GMT + 11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows 2000, Windows Server 2003, Windows XP
Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi ใหม่ ฟินแลนด์(UTC + 05:30) Mumbai Chennai, Kalkutta New Delhi(UTC + 05:30) Chennai, Kolkata (Kalkutta), Mumbai, Delhi ใหม่Windows Vista, Windows 7
อัลมาตี Novosibirskฟินแลนด์(UTC + 06:00) Alma-Ata, Novosibirsk

(UTC + 06:00) Astana, Novosibirsk

Windows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing ฮ่องกง Urumqiฟินแลนด์(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC + 08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiWindows Vista, Windows 7
ของมากาดาน นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียภาษาฝรั่งเศส(UTC + 11:00) ของมากาดาน Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC + 11:00) ของมากาดาน Îles Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียภาษาฝรั่งเศส(UTC + 11:00) Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC + 11:00) Îles Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing ฮ่องกง Urumqiภาษาเยอรมัน(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi(UTC + 08:00) ปักกิ่ง ฉงชิ่ง ฮ่องกง(เขตปกครองพิเศษ), อุหลู่มู่ฉีWindows Vista, Windows 7
เวลามาตรฐานของยุโรปกลางภาษาเยอรมัน

(GMT + 01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga(GMT + 01:00) Belgrad, Bratislava (Pressburg), Budapest, Ljubljana, PragWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi ใหม่ภาษากรีก(UTC + 05:30) ΜΑΝΤΡΆΣ ΚΑΛΚΟΎΤΑ ΒΟΜΒΆΗ ΝΈΟΔΕΛΧΊ(UTC + 05:30) ΤΣΕΝΆΙ ΚΟΛΚΆΤΑ ΜΟΥΜΠΆΙ ΝΈΟΔΕΛΧΊWindows Vista, Windows 7
อัลมาตี Novosibirskภาษากรีก(UTC + 06:00) ΑΛΜΆΑΤΆ ΝΟΒΟΣΙΜΠΊΡΣΚ(UTC + 06:00) ΑΣΤΆΝΑ ΝΟΒΟΣΙΜΠΊΡΣΚWindows Vista, Windows 7
อัลมาตี Novosibirskลัตเวีย(UTC + 06:00) Alma-Ata, Novosibirska(UTC + 06:00) Almati, NovosibirskaWindows Vista, Windows 7
เวลาตามฤดูกาลของซามัวลิทัวเนียซามัว vasaros /

Žiemos laik
ซามัว vasaros /

Žiemos laikas
Windows Vista, Windows 7
เวลามาตรฐานของซามัว

ลิทัวเนียStandartinis ซามัว

laik

Standartinis ซามัว

laikas

Windows Vista, Windows 7
ของมากาดาน นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนีย

ลิทัวเนีย(UTC + 11:00)

Magadanas

Saliamono salos

Naujoji Kaledonija
(UTC + 11:00)

Magadanas

Saliamono Salos

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
นิลิโดโซโลมอน Is. ใหม่เนียลิทัวเนีย(UTC + 11:00)

Saliamono salos

Naujoji Kaledonija
(UTC + 11:00)

Saliamono Salos

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
ของหมู่เกาะอะซอร์สภาษานอร์เวย์(UTC-01:00) Azorene

Azorene (sommertid)

Azorene (normaltid)
(UTC-01:00) Asorene

Asorene (sommertid)

Asorene (normaltid)
Windows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing ฮ่องกง Urumqiภาษานอร์เวย์(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi(UTC + 08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, ÜrümqiWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)โปแลนด์(UTC + 06:30) Rangun(UTC + 06:30) Yangon (Rangun)Windows Vista, Windows 7
Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi ใหม่โปรตุเกส (โปรตุเกส)(UTC + 05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Deli(UTC + 05:30) Chennai, Kolkata (Calcutá), Mumbai, Nova DeliWindows Vista, Windows 7
ฟิจิตุรกี

Yaz Saati ฟิจิ

Standart Saati ฟิจิ

(UTC + 12:00) ฟิจิ Adl มาร์แชลล์

(UTC + 12:00) ฟิจิ
Yaz Saati Adaları ฟิจิ

Standart Saati Adaları ฟิจิ

(UTC + 12:00) Adaları ฟิจิ Adl มาร์แชลล์

(UTC + 12:00) Adaları ฟิจิ
Windows Vista, Windows 7
หมู่เกาะมิดเวย์ ซามัว

ยูเครน(UTC-11:00) ОМІДУЕЙ АМЕРИКАНСЬКЕСАМОА

ЄВРОПАЦЕНТРАЛЬНАСХІДНА (ЛІТО)
(UTC-11:00) ОМІДУЕЙ САМОА

ЄВРОПАСХІДНА (ЛІТО)

Windows Vista, Windows 7
E. ยุโรปยูเครนЄВРОПАЦЕНТРАЛЬНАСХІДНА (ЗИМА)ЄВРОПАСХІДНА (ЗИМА)

Windows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)ยูเครน(UTC + 06:30) ЯНҐОН (РАНГУН)(UTC + 06:30) ЯНҐОН

Windows Vista, Windows 7
Kaliningrad, Minskยูเครน(UTC + 06:00) АЛМАТИ НОВОСИБІРСЬК(UTC + 06:00) АСТАНА НОВОСИБІРСЬКWindows Vista, Windows 7

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

E.Europe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]"MUI_Display"="@tzres.dll,-1680""MUI_Dlt"="@tzres.dll,-331""MUI_Std"="@tzres.dll,-332""Display"="(UTC+02:00) E. Europe""TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


ของหมู่เกาะอะซอร์ส

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]"TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007dc"LastEntry"=dword:000007dd"2012"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


อาร์เมเนีย (Windows 7 และ Windows Vista)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


อาร์เมเนีย (Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows 2000)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


โมร็อกโก

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dc"2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


ชิลี

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,3b,\00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dd"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03


ฟิจิ


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]"Display"="(UTC+12:00) Fiji""Dlt"="Fiji Daylight Time""Std"="Fiji Standard Time""TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d8"LastEntry"=dword:000007de"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,03,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2014"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows XP Service Pack 3 (SP3) ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP


ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:

2732052 2011 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

2633952 2011 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft WindowsWindows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งไว้เพื่อนำการปรับปรุงนี้มาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:

2732052 2011 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

2633952 2011 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 ติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:

2732052 2011 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

2633952 2011 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้การปรับปรุงนี้ แพคเกจเดียวกันติดตั้งทั้ง บนรุ่น RTM ได้เช่นเดียวกับรุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 SP1InformationNote แทนการปรับปรุง: คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ได้ การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:

2732052 2011 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

2633952 2011 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2756822 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2013 03:53:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

 • kbmt KB2756822 KbMtth
คำติชม