ผู้ใช้ในสถานที่ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ Office 365 ในการปรับใช้ไฮบริดสลีอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2758215
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลีในสถานที่ Microsoft Exchange Server และ Microsoft Exchange ออนไลน์ใน Microsoft Office 365 อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ผู้ใช้ไม่สามารถอย่างสม่ำเสมอดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ Office 365 ผู้ใช้ในสถานที่พบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • มีแสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ Office 365 สำหรับสี่ถึงหกชั่วโมง แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดหลังจากนั้น
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ Office 365 จะแสดงเป็นเครื่องหมายแฮในผู้ช่วยจัดกำหนดการใน Microsoft Outlook
ในสถานผู้ใช้พบอาการเหล่านี้แม้ว่าสถานะใน Outlook แสดงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2010 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) แล้วตั้งค่าคอนฟิกบนเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ

นอกจากนี้ ล็อกการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC บนเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

<Date>.000Z,505,4,/O=TailspinToys/ou=External <Time>(FYDIBOHF25SPDLT) / cn =ผู้ รับ/cn = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, OUTLOOK EXE, 11.0.6352.0, Classic,,, ncacn_ip_tcp, -2147024891 (rop::AccessDenied), 00:00:02.8234733, " RopHandler: FindRow: [AccessDeniedException] ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสินค้าเพื่อจัดเก็บได้ -> [MapiExceptionNoAccess] MapiExceptionNoAccess: ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง (hr = 0x80070005, ec =-2147024891) "</Time></Date>

โซลูชัน
บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 ไฮบริดสลี เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับแบบจำลองโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) เมื่อต้องการแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าสิทธิ์ไคลเอ็นต์เริ่มต้นของแบบจำลองโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) จะไม่ถูกตั้งค่าเป็นตัวแก้ไข โดยค่าเริ่มต้น การอนุญาตสำหรับแบบจำลองโฟลเดอร์'สาธารณะ'ถูกตั้งค่าเป็นผู้เขียนบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 ไฮบริดสลี

ถ้าสิทธิ์ที่ถูกกำหนดเป็นที่อยู่ต่ำกว่าตัวแก้ไข บริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC บนเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2010 ไม่สามารถเขียนข้อมูลที่มีอยู่ที่การบริการที่ดึงมาจากองค์กรที่ติดต่อกับภายนอกกับแบบจำลองของโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ความพร้อมใช้งานข้ามองค์กร ดูบล็อกทีมแลกเปลี่ยนบทความต่อไปนี้:บทความของบล็อกกล่าวถึงขั้นตอนการกำหนดค่าโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) ขั้นตอนเหล่านี้มีดังนี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเป็นเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange 2010 ที่เป็นโฮสต์ของโฟลเดอร์'สาธารณะ'ฐานข้อมูล
 2. ถ้ายังไม่มี สร้างโฟลเดอร์ว่าง/ไม่ว่างที่ชื่อภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT), และตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบบจำลองเฉพาะของโฟลเดอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010
หมายเหตุ โฟลเดอร์ว่าง/ไม่ว่างเท่านั้นไว้ในการติดตั้ง Exchange 2010 ใหม่เมื่อมีเลือกตัวเลือกเพื่อสร้างโฟลเดอร์สาธารณะระหว่างการติดตั้ง ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกที่มีการติดตั้งในองค์กร ถ้าโฟลเดอร์'สาธารณะ'ฐานข้อมูลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างการติดตั้ง คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ด้วยตนเอง การสร้างโฟลเดอร์ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2010 ในสถานที่
 2. เปิด Windows PowerShell และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  • Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup
  • Install-FreeBusyFolder
  หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ มีสร้างตารางเวลา + ว่าง/ไม่ว่างโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT)

ยังคง ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร ลุยเลย ชุมชน Microsoft หรือฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2758215 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/28/2016 06:12:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365 hybrid o365022013 kbmt KB2758215 KbMtth
คำติชม