ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

โหนลงคะแนนเสียงจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณพยายามที่ใช้กลุ่มความพร้อมใช้งาน AlwaysOn ใน 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761129
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณได้ติดตั้งสองอินสแตนซ์ของ Microsoft 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ที่อยู่ในคลัสเตอร์ล้มเหลว
 • ทั้งสองอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีกลุ่มความพร้อมใช้งาน AlwaysOn ที่ตั้งค่าคอนฟิก
 • คุณได้เพิ่มบุใช้ร่วมกันของแฟ้มเพื่อที่จะบรรลุควอรัม
ในสถานการณ์นี้ คุณพบกับปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้:

ฉบับที่ 1

เมื่อคุณดูข้อมูลควอรัมของคลัสเตอร์ใน SQL Server จัดการ Studio ค่าในการ จำนวนการลงคะแนน คอลัมน์สำหรับอินสแตนซ์ทั้งสองจะไม่พร้อมใช้งานเท่านั้น
ข้อมูลควอรัมของคลัสเตอร์

หมายเหตุ คุณไม่สามารถบรรลุควอรัมได้ถ้าโหนลงคะแนนเสียงจะไม่พร้อมใช้งาน เราไม่แนะนำให้สถานการณ์นี้ในสภาพแวดล้อมการผลิต

การตัดสินค้าจากคลัง 2

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง กลุ่มความพร้อมใช้งานใหม่เพื่อสร้างกลุ่มความพร้อมใช้งาน AlwaysOn ใหม่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ไม่มีการแนะนำ WSFC ลงคะแนนควอรัมของคลัสเตอร์กำหนดค่าปัจจุบันสำหรับกลุ่มความพร้อมใช้งานนี้

ตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีคำเตือน

การตัดสินค้าจากคลัง 3

เมื่อคุณพยายามที่จะทำการสอบถามในมุมมองการจัดการไดนามิกsys.dm_hadr_cluster_membersต่อไปนี้ คุณอาจไม่สามารถเป็น NULLค่าที่อยู่ในคอลัมน์number_of_quorum_votes :

Select member_name, number_of_quorum_votes from sys.dm_hadr_cluster_memberselect member_name, number_of_quorum_votes from sys.dm_hadr_cluster_members
มีตัวอย่างเช่น ผลการสอบถามลักษณะต่อไปนี้:

member_name     number_of_quorum_votesSqlNode1      NULLSqlNode2      NULLFile Share Witness      1

สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ทราบใน Windows Server Failover Clustering
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด:
2494036 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณใช้การตั้งค่าคอนฟิกโหนดคลัสเตอร์ที่ไม่มีการลงคะแนนควอรัม ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
หมายเหตุ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดควอรัมและการตั้งค่าคอนฟิกการลงคะแนนเสียง ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อจำกัด และคำแนะนำสำหรับกลุ่มความพร้อมใช้งาน AlwaysOn ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ