แม่แบบส่วนบุคคลที่สร้างขึ้น โดยการใช้แฟ้มที่ส่งออกจะไม่ปรากฏอยู่ในแม่แบบพร้อมใช้งานของโปรแกรม Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761256
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสร้างแม่แบบส่วนบุคคลในโปรแกรม Microsoft Office 2016 หรือ Microsoft Office 2013 โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกส่งออก
 2. คลิกเปลี่ยนชนิดแฟ้มเลือกแม่แบบจากชนิดแฟ้ม และจากนั้น คลิกบันทึกเป็นเพื่อบันทึกแม่แบบ

  หมายเหตุ ในโครงการ 2013 คลิกบันทึกโครงการเป็นแฟ้มเลือกแม่แบบโครงการหรือโครงการ 2007 แม่จากชนิดแม่แบบ และจากนั้น คลิกบันทึกเป็นเพื่อบันทึกแม่แบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณคลิกสร้างบนเมนูไฟล์คุณไม่พบแท็บส่วนบุคคล หรือ แม่แบบส่วนบุคคลไม่มีอยู่บนแท็บส่วนบุคคล
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่บันทึกแม่แบบส่วนบุคคลเมื่อคุณส่งออกแตกต่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของแม่แบบส่วนบุคคลในโปรแกรม Office เมื่อคุณใช้การส่งออกเมื่อต้องการบันทึกแม่แบบส่วนบุคคล แม่แบบจะถูกบันทึกลงแฟ้มภายในเครื่องเก็บ เช่น C:\Users\ชื่อผู้ใช้> \Documents อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Office ค้นหาแม่แบบส่วนบุคคลในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคล ดังนั้น แม่แบบส่วนบุคคลไม่สามารถพบได้ และไม่มีอยู่
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกแทนที่จะส่งออกเพื่อสร้างแม่แบบส่วนบุคคล ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นเมื่อคุณเลือกต้นแบบในการบันทึกเป็นชนิดกล่องคำสั่งผสม ตำแหน่งแฟ้มเริ่มต้นตั้งค่าเป็นตำแหน่งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ ใน PowerPoint 2013, 2013 โครงการ และ Visio 2013 คุณต้องตั้งตำแหน่งแม่แบบส่วนบุคคลเริ่มต้นก่อนที่คุณใช้แฟ้มบันทึกเพื่อบันทึกแม่แบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. บนเมนูแฟ้มคลิกตัวเลือก
  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคลิกบันทึก
  3. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบส่วนบุคคลเริ่มต้นการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม และจากนั้น คลิกตกลง
 • ย้ายแม่แบบส่วนบุคคลของคุณไปยังตำแหน่งของแม่แบบส่วนบุคคลเริ่มต้น
 • เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคลไปที่แม่แบบส่วนบุคคลของคุณจะถูกบันทึกไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในโปรแกรมต่อไปนี้ เมื่อคุณใช้แฟ้มบันทึกเพื่อบันทึกแม่แบบเป็นครั้งแรก C:\Users\ชื่อผู้ใช้ในโฟลเดอร์ > แม่แบบ Office \Documents\Custom ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคลเป็นโฟลเดอร์นี้:
 • Word 2016 และ Microsoft Word 2013
 • ผู้เผยแพร่ 2016 และ Microsoft Publisher 2013
 • Excel 2016 และ Microsoft Excel 2013
ใน PowerPoint 2016 และ PowerPoint 2013 โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ไม่มีการตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคล

ในโปรแกรมต่อไปนี้ โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และไม่มีการตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นแม่แบบส่วนบุคคล:
 • โครงการ 2016 และ 2013 โครงการของ Microsoft
 • Visio 2016 และ Microsoft Visio 2013

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2761256 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/24/2015 03:57:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Excel 2016, Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Project Standard 2016, Microsoft Publisher 2016, PowerPoint 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Word 2016, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Word 2013

 • kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2761256 KbMtth
คำติชม