การเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงใช้ร่วมกันในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ภายในบ้านใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761645
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' ขึ้น คุณแมปไดรฟ์ภายในบ้านในคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • ส่วนแบ่งของการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์เป้าหมายบ้านไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางเป้าหมายของผู้ใช้รายอื่น หรือ บ้านไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางเป้าหมายของผู้ใช้คนอื่นประกอบด้วยไดรฟ์ที่บ้านของผู้ใช้

  ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้สองคน (ผู้ใช้และผู้ใช้ข) ใน Active Directory จะมีไดรฟ์ภายในบ้านบนตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
  • \\server\share\UserA
  • \\server\share\UserB
  หมายเหตุ ถ้าไดรฟ์ภายในบ้านถูกแมปไปยัง Namespace DFS คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 2715922 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2715922 โฟลเดอร์ภายในบ้านเป็นไม่ได้แม็ปกับคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เมื่อผู้ใช้หลายคนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • เปิดใช้งานโหมดออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นโหมดออฟไลน์อัตโนมัติถ้าเวลาแฝงบนเครือข่ายที่มีความยาวมากกว่า 80 มิลลิวินาที (ms)
 • ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้จะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
 • ผู้ใช้กตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางหรือไดรฟ์ภายในบ้าน (ด้วยตนเองออฟไลน์โหมดออฟไลน์)
 • ผู้ใช้ล็อกออกจากคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้ขเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก ผู้ใช้ขได้ไม่มีข้อมูลที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
ในสถานการณ์สมมตินี้ เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์และเข้าถึงโดยตรงไปยังเส้นทาง UNC ของความล้มเหลวของข้อมูลที่ มีการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อความแสดงข้อผิดพลาด นอกจากนี้ แอพลิเคชันที่อาศัยเส้นทางสามารถโหลดไบนารีแบบออฟไลน์ล้มเหลว

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ข้อมูลที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นออฟไลน์ โดยผู้ใช้ A จะใส่ออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ B เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เราได้นำออกใช้การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ
 • ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในรุ่น RTM Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
 • ไม่มีการแก้ไขมีการวางแผนสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งควรปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 ตามลำดับ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
นอกจากนี้ คุณต้องมีการอัพเด 2610379 ที่ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุง 2610379 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2610379 นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ทำงานถ้าผู้ใช้ก่อนหน้านี้ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโหมดออฟไลน์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscsvc.dll6.1.7601.22131549,376Oct-10-201216:40x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่มีข้อมูล1,77613 ก.ค. 200920:25ไม่มีข้อมูล
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscsvc.dll6.1.7601.22131695,808Oct-10-201217:40x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่มีข้อมูล1,77613-ก.ค.-200920:20ไม่มีข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มX86_d619922d9bd7f439d30127859c01f04b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_c28323e7b81ebe0b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)11-Oct-2012
เวลา (UTC)11:45
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_0c4bd7c4d8d3110a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)Oct-10-2012
เวลา (UTC)17:18
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มAmd64_db0936a29ed95a1e65e4f1c89f016ae2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_47cd40f8691804b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)11-Oct-2012
เวลา (UTC)11:45
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_686a734891308240.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)Oct-10-2012
เวลา (UTC)18:22
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2761645 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/03/2015 22:10:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761645 KbMtth
คำติชม