การแก้ไข: หยุดการทำระบบงานเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างสอง SIPs ที่ใช้ XAML บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2768467
อาการ
สมมติว่า อุปกรณ์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์แผงป้อนข้อมูล (SIP) การเปิดใช้งาน กำลังรันเป็นรูปขณะทำงานที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว เมื่อคุณสลับไปมาระหว่างสอง ใช้ XAML SIPs หลายครั้ง ระบบหยุดการทำงาน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ใน Windows ฝังตัวกระชับ 7 รายเดือน Update (2012 ตุลาคม) ขณะนี้ได้จาก Microsoft เมื่อต้องดาวน์โหลดนี้ Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update ไปเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้: ชนิดของตัวประมวลผลที่ใช้แต่ละแฟ้มจะปรากฏในชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม"

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องทำการสร้างแบบใหม่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ในการ การสร้าง เมนู คลิก โซลูชันการทำความสะอาดแล้ว คลิก สร้างโซลูชัน.
  • ในการ การสร้าง เมนู คลิก การสร้างโซลูชันใหม่.
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Softkb.dll122,88023 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.map135,60423 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.rel45,47123 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.dll1,380,35223 2012 ต.ค.03:21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntimecore.dll7,684,09623 2012 ต.ค.03:21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.dll200,70423 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.map199,48923 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.rel59,10123 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.dll2,244,60823 2012 ต.ค.03:19Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntimecore.dll10,178,56023 2012 ต.ค.03:19Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.dll73,72823 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.map72,85323 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.rel25,86723 2012 ต.ค.03:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.dll987,13623 2012 ต.ค.03:18Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntimecore.dll3,661,82423 2012 ต.ค.03:18Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.dll122,88023 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.map135,60423 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.rel45,47123 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.dll1,363,96823 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntimecore.dll7,606,27223 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.dll200,70423 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.map199,48923 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.rel59,10123 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.dll2,236,41623 2012 ต.ค.03:39Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntimecore.dll10,125,31223 2012 ต.ค.03:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.dll73,72823 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.map72,85323 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.rel25,86723 2012 ต.ค.03:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.dll974,84823 2012 ต.ค.03:37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntimecore.dll3,571,71223 2012 ต.ค.03:37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.dll122,88023 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.map135,60423 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.rel45,47123 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,359,87223 2012 ต.ค.03:59Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.dll7,548,92823 2012 ต.ค.03:59Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.dll200,70423 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.map199,48923 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.rel59,10123 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll2,232,32023 2012 ต.ค.03:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.dll10,051,58423 2012 ต.ค.03:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.dll73,72823 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.map72,75623 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.rel25,83823 2012 ต.ค.04:00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll970,75223 2012 ต.ค.03:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.dll3,563,52023 2012 ต.ค.03:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.dll151,55223 2012 ต.ค.04:18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.map134,08723 2012 ต.ค.04:18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.rel146,97123 2012 ต.ค.04:18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12823 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntimecore.dll8,126,46423 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.dll229,37623 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.map197,27523 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.rel224,60423 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13623 2012 ต.ค.04:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntimecore.dll10,829,82423 2012 ต.ค.04:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.dll98,30423 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.map71,78223 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.rel84,38923 2012 ต.ค.04:17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99223 2012 ต.ค.04:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntimecore.dll4,247,55223 2012 ต.ค.04:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.dll151,55223 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.map134,08723 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.rel146,97123 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12823 2012 ต.ค.04:34Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntimecore.dll8,085,50423 2012 ต.ค.04:34Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.dll229,37623 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.map197,27523 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.rel224,60423 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13623 2012 ต.ค.04:33Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntimecore.dll10,821,63223 2012 ต.ค.04:33Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.dll98,30423 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.map71,78223 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.rel84,38923 2012 ต.ค.04:35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99223 2012 ต.ค.04:31Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntimecore.dll4,198,40023 2012 ต.ค.04:31Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.dll114,68823 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.map135,26723 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.rel73,45623 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.dll1,273,85623 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntimecore.dll6,455,29623 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.dll176,12823 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.map199,26523 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.rel115,73823 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.dll2,023,42423 2012 ต.ค.04:50Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntimecore.dll8,359,93623 2012 ต.ค.04:50Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.dll73,72823 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.map72,03823 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.rel47,79123 2012 ต.ค.04:52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.dll925,69623 2012 ต.ค.04:48Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntimecore.dll3,219,45623 2012 ต.ค.04:48Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.dll94,20823 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.map142,39223 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.rel35,78523 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,069,05623 2012 ต.ค.05:07Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.dll5,410,81623 2012 ต.ค.05:07Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.dll147,45623 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.map196,63523 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.rel42,22323 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,609,72823 2012 ต.ค.05:06Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.dll7,286,78423 2012 ต.ค.05:06Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.dll57,34423 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Softkb.map91,47123 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Softkb.rel16,15223 2012 ต.ค.05:08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll782,33623 2012 ต.ค.05:04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.dll2,850,81623 2012 ต.ค.05:04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2768467 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/21/2012 07:21:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2768467 KbMtth
คำติชม