ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน outlook เมื่อมีรายการหรือโฟลเดอร์ในชโหมดแฟ้ม.ost หรือ.pst แฟ้มโฟลเดอร์มากเกินไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2768656
อาการ
ถ้าคุณมีล็อตของสินค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียว คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใน Microsoft Outlook:
  • เมื่อคุณใช้โหมด Cached Exchange หรือแฟ้มข้อมูล (.pst) Outlook คุณสังเกตเห็นปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อคุณดำเนินการบางอย่าง — โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสลับเข้า หรือออก จากโฟลเดอร์ที่มีรายการเป็นจำนวนมาก
  • ประสิทธิภาพที่ลดลงใน Outlook ถ้าโฟลเดอร์กล่องขาเข้า ปฏิทิน งาน ส่ง และลบสินค้าประกอบด้วยสินค้ามากมาย

ถ้าคุณมีโฟลเดอร์จดหมายมากมาย คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเช่นเดียวกับใน Outlook ต่อไปนี้:
  • โฟลเดอร์จะไม่ถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้อง หรือจะใช้เวลานานปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโหมดแคช
  • ถ้าส่วนกำหนดค่า Outlook ของคุณได้ใช้ร่วมกันกล่องจดหมาย ด้วยการเปิดใช้งานแค (ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกเลือก), ปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อจำนวนโฟลเดอร์ระหว่างกล่องจดหมายเหล่านั้นมากเกินกว่า 500 ตามที่อธิบายไว้ใน KBarticle 3115602. นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ปัญหาในการซิงค์ และเหตุการณ์ 9646 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์
  • ในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ เมื่อมีโฟลเดอร์มากกว่า 10000, Outlook ได้ช้ามากเมื่อต้องการเปิด ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากใช้เวลานานในการระบุโฟลเดอร์

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่เกินขีดจำกัดสำหรับจำนวนของสินค้าสำหรับแต่ละโฟลเดอร์หรือถ้าคุณมีโฟลเดอร์มากเกินไปทั้งหมด ขีดจำกัดสินค้าและโฟลเดอร์ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook เป็นดังนี้

Outlook 2016, Outlook 2013 และ Outlook 2010:

100000 รายการสำหรับแต่ละโฟลเดอร์
500 โฟลเดอร์ทั้งหมด

Outlook 2007:

สินค้า 50000 สำหรับแต่ละโฟลเดอร์
500 โฟลเดอร์ทั้งหมด

การแก้ไข
ถ้าคุณได้เกินจำนวนสูงสุดของโฟลเดอร์ 500 รวม ลดจำนวนโฟลเดอร์จดหมายที่คุณมี

ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่เกินขีดจำกัดสำหรับจำนวนของสินค้าที่อยู่ในแฟ้มข้อมูล (.pst) Outlook หรือแฟ้มออฟไลน์ (.ost) ข้อมูล Outlook ย้ายสินค้าจากโฟลเดอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหาก หรือเล็กลงในแฟ้มข้อมูลกล่องจดหมายหรือข้อมูลเดียวกัน อีกทางหนึ่งคือ ถ้าคุณมีเก็บถาวรแบบออนไลน์ของ Microsoft Exchange คุณสามารถย้ายสินค้าไป

คุณสามารถใช้เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Office (OffCAT) เมื่อต้องการตรวจสอบโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ใดอยู่ใกล้ หรือ เหนือข้อจำกัดของรายการนี้ เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ OffCAT ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
Outlook ใช้แฟ้ม.ost ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange จะใช้โหมด Cached Exchange เมื่อ Outlook ถูกกำหนดค่าเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange ในโหมดออนไลน์ จะไม่มีใช้แฟ้ม.ost ถ้าไคลเอนต์ Outlook ของคุณเชื่อมต่อกับ Exchange ในโหมดออนไลน์ และคุณไม่มีโฟลเดอร์สูงจำนวนรายการในแฟ้ม.pst ระบบอาจมีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

บทความต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาด้านประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมายมีการนับจำนวนสินค้าสูง และเมื่อมีการใช้มุมมองแบบจำกัด นอกจากนี้ บทความอธิบายว่า ประสบการณ์ใช้งานไคลเอนต์ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถได้รับผลจากปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2768656 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2016 18:51:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2768656 KbMtth
คำติชม