ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 400 เสียร้องขอ" เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่นใน Outlook Web App ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2770796
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น โดยใช้ Outlook บนเว็บ (รู้จักอย่างเป็น Outlook Web App) ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server คุณได้รับตามข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
ข้อผิดพลาดนี้ (HTTP 400 Bad Request) หมายถึง Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่พบเว็บเพจเนื่องจาก มีปัญหาเกี่ยวกับอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด HTTP ดูวิธีใช้
ตัวอย่างเช่นคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปที่กล่องจดหมายของ Garry ซึ่งเกี่ยวข้องกับอยู่อีเมลดังต่อไปนี้:
Garry@Contoso.com
คุณเข้าสู่ระบบ Outlook Web App ชนิด Garry ในการเปิดกล่องโต้ตอบกล่องจดหมายอื่นในกล่อง และจากนั้น คลิกเปิด ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook บนเว็บไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเฉพาะตัวของกล่องจดหมายเพิ่มเติมไปยังรูปแบบที่ถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น โดยใช้ Outlook บนเว็บ ใช้อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับกล่องจดหมายนั้น ตัวอย่างเช่น คุณควรพิมพ์ "Garry@Contoso.com" แทน "Garry" ในการเปิดกล่องโต้ตอบกล่องจดหมายอื่น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2770796 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 20:11:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB2770796 KbMtth
คำติชม