ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Cart

แสดงการตั้งค่า "ข้อมูลอนุญาตที่ใช้งานข้ามเขต" ไม่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน Windows 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771569
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8
  • คุณเลือกตัวเลือก "อนุญาตการใช้งานข้ามเขตข้อมูล" ในการตั้งค่าบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • คุณสามารถดูการตั้งค่า "การ roaming ข้อมูลอนุญาต" ได้ ด้วยการคลิกที่การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรายการมุมมองเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน
ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลอนุญาต roaming"ตัวเลือกถูกเลือกไว้
สาเหตุ
นี่คือปัญหาที่ทราบใน Windows 8
การแก้ไข
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การใช้งานข้ามเขตข้อมูลจะใช้ได้บนเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อน ใช้บานหน้าต่าง"ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คลิก คุณสมบัติการเชื่อมต่อมุมมองแล้ว คลิก ส่วนกำหนดค่า แท็บ ที่ อนุญาตให้มีข้อมูลที่ใช้งานข้ามเขตบนเครือข่ายนี้ กล่องกาเครื่องหมายแสดงการตั้งค่าที่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ