Outlook สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์ Mac อย่างถาวรลบข้อความจากกล่องขาเข้าของผู้จัดการ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771915
อาการ
ในการมอบหมายและตัวจัดการสถานการณ์สมมติ เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์ลบข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมายของผู้จัดการโดยใช้ Outlook 2016 สำหรับ Mac หรือ Outlook สำหรับ Mac 2011 ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับกล่องโต้ตอบคำเตือนต่อไปนี้:

คุณแน่ใจว่า คุณต้องการที่จะลบข้อความที่เลือกอยู่หรือไม่


ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์เลือกลบจากกล่องโต้ตอบแบบผุดขึ้น ข้อความจะถูกลบอย่างถาวรจากกล่องจดหมายของผู้จัดการ สินค้าไม่พบในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของผู้จัดการ
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้รับมอบสิทธิ์ไม่ได้เข้าถึงการเขียนไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของผู้จัดการ ผลที่ได้ ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถย้ายข้อความถูกลบไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของผู้จัดการ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สิทธิการเข้าถึงแบบเขียนผู้รับมอบสิทธิ์ไปยังตัวจัดการDeleted Items โฟลเดอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Outlook สำหรับ Mac คลิกขวาตัวจัดการDeleted Items โฟลเดอร์ และเลือกสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน
  2. คลิกเพิ่มผู้ใช้พิมพ์ชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ คลิกค้นหาเลือกมอบจากรายการ นั้นแล้ว คลิกตกลง
  3. ระดับสิทธิ์คลิก และเลือก ผู้เขียน หรือระดับสิทธิ์สูงกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมลที่ถูกลบอย่างถาวรจากกล่องจดหมายของผู้จัดการสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ OWA หรือ Windows Outlook recoveredfrom

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2771915 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/10/2015 06:39:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbmt KB2771915 KbMtth
คำติชม