ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อผู้ใช้ที่พยายามจะเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:277644
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ดังกล่าวอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้ไม่มีการเลี่ยงผ่านทางท่องไปตามการตรวจสอบขวาไปยังโฟลเดอร์หลักของทรัพยากรใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์นี้เปิดโฟลเดอร์ และการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เหล่านั้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ Traverse เลี่ยงผ่านการตรวจสอบขวาผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คำเตือนดำเนินการถ้ามีการเปิดใช้งานผู้ดำเนินการกับการตรวจสอบการเลี่ยงผ่านใช้ขวา ผู้ใช้สามารถกับโฟลเดอร์แม้ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ที่ traversed ขวานี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแสดงรายการเนื้อหาของโฟลเดอร์ เลี่ยงผ่าน Checking Traverse คือ ผู้ที่ใช้ขั้นสูงถูกต้อง
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถเข้าถึงอยู่ เริ่ม Windows Explorer
  2. เปิด แล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์หลักของทรัพยากรใช้ร่วมกันที่อยู่โดยตรงในรากของไดรฟ์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. ตัวอย่าง ถ้าคุณมีโครงสร้างของโฟลเดอร์ต่อไปนี้: C:\Multimedia\Music\Baroque ที่โฟลเดอร์ Baroque เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน คลิกโฟลเดอร์มัลติมีเดีย
  3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
  4. คลิกเพื่อเลือกนั้นตั้งค่าสิทธิ์ในทั้งหมดใหม่ลูกวัตถุ และเปิดใช้งานการแพร่กระจายของสิทธิ์ที่สืบทอดได้กล่องกาเครื่องหมาย
  5. ภายใต้รายการการอนุญาต คลิผู้ใช้หรือกลุ่มที่ประสบปัญหาที่ระบุไว้ในส่วนของอาการของบทความนี้ และคลิกมุมมอง/แก้ไข.
  6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในการอนุญาตให้คอลัมน์ ทางด้านขวาของท่องไปตามโฟลเดอร์ / ปฏิบัติการแฟ้มตัวเลือก ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในคอลัมน์ Deny คลิกยกเลิกเลือกนั้น
  7. คลิกตกลงสามครั้ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 277644 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 22:27:05 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB277644 KbMtth
คำติชม