การแก้ไข: 17066 และ 3624 ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการ sp_refreshview ที่เก็บไว้ในชุดงานขนาดใหญ่ที่ดำเนินไบนารีขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2778479
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเรียกใช้ชุดงานขนาดใหญ่ของคำสั่ง SQL ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft
  • ดำเนินการคำสั่ง SQL ที่ไดรฟ์ข้อมูลของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ไบนารี (BLOB) สูง-การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  • คำสั่ง SQL ที่เรียกกระบวนงานเก็บไว้sp_refreshviewในชุดงาน
ในสถานการณ์นี้ กระบวนงานเก็บไว้sp_refreshviewอาจล้มเหลว เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

ข้อผิดพลาด: 17066 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
ตรวจสอบเงื่อนไขของเซิร์ฟเวอร์ SQL: แฟ้ม:<tmpilb.cpp>บรรทัด =ตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว 3199 = 'fNoWriters' ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา ถ้าข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลังจากใช้คำสั่ง ใช้ DBCC CHECKDB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างฐานข้อมูล หรือเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจได้ว่า โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำไม่เสียหาย </tmpilb.cpp>

ข้อผิดพลาด: 3624 ความรุนแรง: สถานะ 20 : 1
มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาด SQL Server สำหรับรายละเอียด โดยทั่วไป มีความล้มเหลวในการตรวจสอบเงื่อนไขเกิดจากความเสียหายเป็นซอฟต์แวร์จุดบกพร่องหรือข้อมูลของ การตรวจสอบความเสียหายของฐานข้อมูล พิจารณาการรันการ DBCC CHECKDB ถ้าคุณได้ตกลงที่จะส่งถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Microsoft ระหว่างการติดตั้ง การถ่ายโอนข้อมูลแบบย่อส่วนจะถูกส่งไปยัง Microsoft การปรับปรุงอาจพร้อมใช้งานจาก Microsoft ในการ Service Pack ล่าสุด หรือ ในแบบ QFE จากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ข้อผิดพลาด: 17066 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
ตรวจสอบเงื่อนไขของเซิร์ฟเวอร์ SQL: แฟ้ม:<tmpilb.cpp>บรรทัด =ตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว 3306 = 'fNoReaderWriterConflict' ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา ถ้าข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลังจากใช้คำสั่ง ใช้ DBCC CHECKDB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างฐานข้อมูล หรือเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจได้ว่า โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำเสียหายไม่</tmpilb.cpp>

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น:

ข้อผิดพลาด: 17066 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
ตรวจสอบเงื่อนไขของเซิร์ฟเวอร์ SQL: แฟ้ม:<tmpilb.cpp>บรรทัด =ตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว 3306 = 'fNoReaderWriterConflict' ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา ถ้าข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลังจากใช้คำสั่ง ใช้ DBCC CHECKDB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างฐานข้อมูล หรือเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจได้ว่า โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำเสียหายไม่</tmpilb.cpp>

บันทึกย่อ
  • ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการsp_refreshviewที่เก็บอยู่ภายนอกของชุดงาน
  • Sp_refreshviewเก็บกระบวนการล้มเหลวไปจะเรียกว่าเทียบกับมุมมองเดียวกันภายในชุดงาน
  • การไบนารีขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดำเนินการอาจไม่เป็นแบบไม่ชัดเจน ดังนั้น ปัญหานี้จะยากต่อการระบุ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุปัญหานี้ได้ โดยใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แพคเกจการปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2728897 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกนำออกใช้

อัพเดต 2 สำหรับ SP1 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 2 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

อัพเดต 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 4 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777358 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่ให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 มีแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 การตั้งชื่อ schema สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2778479 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/18/2013 17:35:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778479 KbMtth
คำติชม