XCON: ข้อจำกัดการจัดส่งของตัวเชื่อมต่ออาจงานไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:277872
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณกำหนดข้อจำกัดการจัดส่งบนการเชื่อมต่อ โดยใช้ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 อาจไม่มีใช้การตั้งค่าข้อจำกัด ใน Exchange 2000 รหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้จะยังถูกสร้างขึ้น:
ชนิด: คำเตือน
รหัสเหตุการณ์: 957
แหล่งที่มา: MSExchangeTransport
ประเภท: สายงานการผลิตโปรแกรม/บริการ

คำอธิบาย::
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ (ตามกลุ่ม หรือผู้ใช้) อยู่ในองค์กร อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบข้อจำกัดถูกปิดใช้งาน กำหนดค่ารีจิสทรี HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters\CheckConnectorRestrictions เป็น 1 (DWORD) และรีสตาร์ท resvc และ smtpsvc เพื่อเปิดใช้งานข้อจำกัดของการตรวจสอบบนเครื่อง
สาเหตุ
ถ้าคุณต้องการใช้ข้อจำกัดตามรายชื่อการแจกจ่ายการเชื่อมต่อ คุณต้องใช้กระบวนการ checking สำหรับข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยตนเอง การตรวจสอบข้อจำกัดถูกควบคุม โดยรีจิสทรีคีย์ที่ต้องถูกตั้งค่าบน bridgehead แลกเปลี่ยนที่เป็นแหล่งที่มาสำหรับตัวเชื่อมต่อที่มีการตรวจสอบ ถ้าคุณระบุข้อจำกัดแบบ แต่ไม่สามารถสร้างคีย์รีจิสทรี ข้อจำกัดที่จะไม่ตรวจสอบ

ส่งข้อจำกัดการเชื่อมต่อที่ตรวจสอบถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นได้เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการขยายกลุ่มการแจกจ่าย และตรวจสอบข้อจำกัดสำหรับแต่ละข้อความได้มากที่ผ่านผ่านระบบ ถ้าเป็นไปได้ เปิดการตั้งค่านี้บนที่จำเป็น (ตัวอย่างเช่น บนเซิร์ฟเวอร์ bridgehead สำหรับตัวเชื่อมต่อแบบจำกัด)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ตั้งค่ารีจิสทรี CheckConnectorRestrictions เป็น 1 (DWORD) และรีสตาร์ท resvc และ smtpsvc เพื่อเปิดใช้งานข้อจำกัดของการตรวจสอบบนเครื่อง เมื่อต้องการให้เราในการกำหนดค่า CheckConnectorRestrictions คุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน


เมื่อต้องการตรวจสอบ และแก้ไขการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คลิกรีจิสทรีแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/ระบบ/CurrentControlSet/บริการ/Resvc/พารามิเตอร์ /
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ค่าชื่อ: CheckConnectorRestrictions
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  radix: เลขฐานสิบหก
  ค่า: 1
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. เริ่มต้นบริการ Microsoft Exchange สายงานการผลิตโปรแกรมและบริการแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลนี้ในบันทึกย่อนำออกใช้ที่มีอยู่ในซีดีรอมของ Exchange
ปฏิเสธการเชื่อมต่อ smtp จำกัดปฏิเสธปฏิเสธ fixit หยุดแก้ไขได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 277872 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 22:28:15 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfixme kbmsifixme kbprb kbmt KB277872 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)