ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
tml>FirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Lync รุ่นโทรศัพท์ที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับภาษาเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2781616
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Microsoft Lync โทรศัพท์ Edition หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงสะสม Lync โทรศัพท์ Edition จะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับภาษาต่อไปนี้:
  • ตุรกี
  • โปแลนด์
  • เช็ก
  • สโล
  • ฮังการี
  • โรมาเนีย
  • ยูเครน
  • โครเอเชีย

หมายเหตุมีเปลี่ยนชื่อของ Lync 2010 โทรศัพท์ Edition รุ่นโทรศัพท์ Lync ซอฟต์แวร์ทำงานกับแบบ Lync และ Lync 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม
การสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมใน Lync โทรศัพท์ Edition ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสมต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
2737909 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับรุ่นโทรศัพท์ของ Lync สำหรับ Aastra 6721ip และ Aastra 6725ip: 2012 ธันวาคม
2737910 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับรุ่นโทรศัพท์ของ Lync สำหรับ HP 4110 และ HP 4120: 2012 ธันวาคม
2737911 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับรุ่นโทรศัพท์ของ Lync สำหรับ Polycom CX500, Polycom CX600 และ Polycom CX3000 โทรศัพท์: รูปเดือนมกราคม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ