"คุณสมบัติทั่วไปสำหรับทรัพยากร ' ชื่อเครือข่าย SQL (<SQL name="">)' ไม่สามารถบันทึก" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับรุ่นโหนดคลัสเตอร์ SQL Server 2012</SQL>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2782511
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคลัสเตอร์ล้มเหลว Microsoft SQL Server สองโหนดที่กำลังทำงานบนคลัสเตอร์ล้มเหลว Microsoft Windows Server 2012 ตัวอย่างเช่น โหนหลักคือ โหนด A และโหนแฝงคือ โหน B.

  หมายเหตุ อินสแตนซ์ของ SQL Server มีอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
 • คุณพยายามปรับรุ่นหลักโหน (โหนด A) Microsoft SQL Server 2012 โดยใช้กระบวนการที่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถบันทึกคุณสมบัติทั่วไปสำหรับทรัพยากร 'SQL ชื่อเครือข่าย (ชื่อ SQL)' ข้อผิดพลาด: มีความล้มเหลวในการเรียกรหัสคลัสเตอร์จากผู้ให้บริการ ข้อความแสดงข้อยกเว้น: ค่าคุณสมบัติอย่าง น้อยหนึ่งค่าสำหรับทรัพยากรนี้จะขัดแย้งกับค่าคุณสมบัติอย่าง น้อยหนึ่งค่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรขึ้นต่อกัน

หมายเหตุ:
 • "ชื่อ SQL" เป็นตัวยึดสำหรับชื่อเครือข่ายของ sql SERVER
 • แม้ว่าปัญหานี้ทำให้เกิดความล้มเหลวในการปรับรุ่นบนโหนด A กลุ่มทรัพยากรไม่ผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถโหนเกรดนอกจาก B. นี้ เนื่องจากการดำเนินการล้มเหลวที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีตั้งแต่ SQL Server ทรัพยากรทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์โดยไม่ช้าอาจรบกวนการทำงานของการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับรุ่นบนโหนด A คุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไข"
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน Windows Server 2012 เข้าแทนที่ Clustering
การแก้ไข
ส่วนนี้ครอบคลุมการดำเนินการต่อไปนี้:
 • การปรับรุ่นบนโหนดก.
 • ป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการปรับรุ่นใหม่

การปรับรุ่นบนโหนด A


ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้ ระวังต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถเอาโหนด A โดย เอาโหนด การดำเนินการ การดำเนินการนี้จะลบอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server ดังนั้น คุณไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • คุณไม่สามารถถอนการอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server โดยใช้ ถอนการติดตั้งโปรแกรม. การดำเนินการนี้ไม่ทำงาน
 • คุณไม่สามารถใช้สื่อการติดตั้ง (ตัวอย่างเช่น SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2) รุ่นไม่ถูกต้องเพื่อเรียกใช้การ เอาโหนด การดำเนินการ การดำเนินการนี้จะเสียสถานะของคอมพิวเตอร์
เพื่อทำการปรับรุ่นสำหรับโหนด A มี 2 ขั้นตอนดังนี้:
 • Phase 1: ล้างข้อมูลหลังจากการปรับรุ่นพยายามที่ล้มเหลวบนโหนด A เมื่อต้องการคืนค่าสถิติเกี่ยวกับการ pre-upgradee
  1. ปิดโปรแกรมติดตั้งและกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดถ้าพวกเขาจะไม่ปิดแล้ว และให้เสร็จสิ้นการปรับรุ่นโปรแกรมและการรายงานที่มีการปรับรุ่นล้มเหลว
  2. เอาโหนด A จากรายการเจ้าของที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันการล้มเหลวโดยไม่ตั้งใจผ่านไปกลับ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของที่เป็นไปได้ ทำต่อไปนี้:
   1. เริ่มสแน็ปอินตัวจัดการคลัสเตอร์ล้มเหลวบนโหนล้มเหลว
   2. ภายใต้ บทบาทเลือกอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQL ในบานหน้าต่างด้านบน
   3. คลิก ทรัพยากร ในบานหน้าต่างด้านล่าง คลิกขวา ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ทรัพยากร จากนั้นเลือก คุณสมบัติ.
   4. คลิก นโยบายขั้นสูง ในการ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ
   5. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นสำหรับแต่ละโหนดเพื่อเพิ่ม หรือเอาโหน
  3. เปิดแฟ้ม summary.txt ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   %Program Files%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log
   ค้นหาคำสั่งการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในแฟ้ม summary.txt:
   การตั้งค่า /q /action =ถอนการติดตั้ง /instanceid = FOOINST /features = AS
  4. เปิดพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแล และใช้คำสั่งแก้ไขปัญหาพร้อมกับเส้นทางของแฟ้มการติดตั้ง 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL (setup.exe) ตัวอย่างเช่น คุณใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:
   เส้นทางการสื่อ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL\setup.exe /q /action =ถอนการติดตั้ง /instanceid = FOOINST /features = AS
   บันทึกย่อ:
   • "เส้นทางการสื่อ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL"เป็นตัวยึดสำหรับเส้นทางของสื่อ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
   • คำสั่งนี้ทำงานเบื้องหลัง และเสร็จโดยทั่วไปภายในห้านาที
   • คุณสามารถคัดลอก และวางจากแฟ้ม summary.txt เพื่อป้องกันไม่ให้อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง inputting ข้อผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตาม "ตาม" ลักษณะการทำงานได้จะถูกส่งผ่านเป็นพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตรงตามที่แนะนำในแฟ้ม summary.txt ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคำสั่งนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพารามิเตอร์ "id ของอินสแตนซ์") จะทำให้เกิดการดำเนินการล้างข้อมูลล้มเหลว และอาจทำให้คอมพิวเตอร์ในสถานะที่เสียหาย
   • ตรวจสอบแฟ้ม summary.txt เพื่อยืนยันว่า การดำเนินการล้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ปรับรุ่นโหนด A เป็น 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  1. เริ่มการทำงานของสื่อการติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ในโหมด UI
  2. เลือก การปรับรุ่น ตัวเลือกภายใต้การ การติดตั้ง เมนูจากเพลงจอด และจากนั้นไป การตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์ กล่องโต้ตอบ
  3. เลือกชื่ออินสแตนซ์ที่ถูกต้อง และจากนั้น ป้อนค่าในฟิลด์ ID อินสแตนซ์ที่ถูกต้อง

   บันทึกย่อ:
   • มีค่า ID อินสแตนซ์ต่อไปตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 FOOINST.
   • โปรแกรมติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยกำหนดรหัสอินสแตนซ์ ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้ ID อินสแตนซ์เริ่มต้นกรณีในฟิลด์ ID อินสแตนซ์
   • คุณสามารถตรวจทานแฟ้ม summary.txt เพื่อค้นหารหัสอินสแตนซ์ที่ถูกต้อง
  4. กระบวนการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  5. หลังจากโหนด A รับการปรับรุ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่มกลับไปยังรายชื่อเจ้าของที่เป็นไปได้ในการ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ทรัพยากรของอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server

ป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการปรับรุ่นใหม่


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ ใช้หนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
 • ตัวเลือกที่ 1
  1. ปรับรุ่นไม่เกินครึ่งหนึ่งโหนแฝงแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดขีดส่วนใหญ่

   หมายเหตุs:
   • ถ้าคุณมีเลขคู่ของโหนดคลัสเตอร์ อัพเกรดไม่เกินครึ่งหนึ่งโหนแฝง
   • ถ้าคุณมีหมายเลขคี่ของโหนดคลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปรับรุ่นน้อยกว่าครึ่งของโหนในคลัสเตอร์ ถ้าส่วนใหญ่ของโหนดในคลัสเตอร์ที่ได้รับการอัพเกรด ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มทรัพยากรคลัสเตอร์ล้มเหลวผ่าน
  2. เพิ่มโหนแฝงเกรดด้วยตนเองกลับไปยังรายชื่อเจ้าของที่เป็นไปได้สำหรับการ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ทรัพยากร
  3. เอาโหนที่ไม่ได้รับการปรับรุ่นจากรายการเจ้าของที่เป็นไปได้
  4. ล้มเหลวด้วยตนเองผ่านกลุ่มคลัสเตอร์ของ SQL Server ไปยังโหนเกรดหนึ่ง
  5. โหนที่เหลือที่ไม่ได้รับการปรับรุ่นการปรับรุ่น
  6. เมื่อทั้งหมดโหนที่ไม่ได้รับการปรับรุ่นได้รับการอัพเกรด เพิ่มด้วยตนเองดังกล่าวกลับไปยังรายชื่อเจ้าของที่เป็นไปได้ในการ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ทรัพยากร
 • ตัวเลือกที่ 2
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) คุณสามารถทำการปรับรุ่นกระบวนการบนแต่ละโหนดคลัสเตอร์ใช้ไบนารีของโปรแกรมติดตั้งจาก service pack เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มีสองวิธี
  • วิธี A
   1. ดาวน์โหลด SQL Server 2012 SP1 ไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง (ตัวอย่างเช่นการ c:\sp1) หรือใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น, \\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน\sp1) ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยโหนทั้งหมดได้
   2. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่งในฐานะผู้ดูแล และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
    • เส้นทางดาวน์โหลด> \setup.exe /action =เกรด /updatesource = c:\sp1
    • เส้นทางดาวน์โหลด> \setup.exe /action = /updatesource เกรด = \\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน\sp1
   3. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในโปรแกรมติดตั้ง

    หมายเหตุ คุณสามารถยืนยันได้ว่า การปรับรุ่นใช้ไบนารีที่ติดตั้ง SP1 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL โดยตรวจสอบแฟ้ม detail.log ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
    %Program Files%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log\<Time stamped folder>

    ยืนยันว่า ข้อมูลรุ่นที่อยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของแฟ้มบันทึกแสดงว่า SQL Server 2012 รุ่นใหม่กว่า 11.0.2100.60 ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกอาจประกอบด้วยต่อไปนี้:

    2-11-04 11:40:45 Slp: กำลังโหลดส่วนขยาย 'MSI' จากแฟ้ม ' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\SQLServer2012\x64\.\Microsoft.SqlServer.Configuration.MsiExtension.dll'(01) 2012-11-04 11:40:45 Slp: 'MSI' เวอร์ชั่น '11.0.3000.0' โหลดส่วนขยาย

  • วิธีการ B
   1. ดาวน์โหลด SQL Server 2012 SP1 ไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง (ตัวอย่างเช่นการ c:\sp1) หรือใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น, \\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน\sp1) ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยโหนทั้งหมดได้
   2. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่งในฐานะผู้ดูแล และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
    เส้นทางดาวน์โหลด\ชื่อแพคเกจ Service Pack 2012 1 ที่เซิร์ฟเวอร์ SQL.exe /Q
    คำสั่งนี้จะ pre-patch โหนกับไบนารีการติดตั้ง SQL Server 2012 SP1

    หมายเหตุ คุณไม่สามารถติดตั้งแฟ้ม SqlSupport.msi ด้วยตัวเอง เนื่องจากนั้นจะทำให้การดำเนินการติดตั้ง 2012 ของ SQL เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว และจะแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่มีการ MSVCR100.dll ใช้แบบ /Q พารามิเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ พารามิเตอร์นี้ติดตั้งทั้งแฟ้ม Sqlsupport.msi และคอมโพเนนต์รันไทม์ Visual C++
   3. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในโปรแกรมติดตั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2012 SP1 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโปรแกรมติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ไปเว็บไซต์บล็อก MSDN ต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2782511 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/26/2012 07:58:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2782511 KbMtth
คำติชม