ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด "ข่าวสารเกี่ยวกับ 6602" เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานเก็บไว้ sp_xml_preparedocument ใน SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 หรือ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2782589
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการsp_xml_preparedocumentกระบวนงานที่เก็บใน Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2012 ซึ่งเนื้อหาของพารามิเตอร์xmltextเป็นเอกสาร XML ซับซ้อน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

เกิดข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ XML 0x80004005 บนบรรทัดหมายเลข 1 ใกล้ข้อความ XML "ตัวอย่างของเอกสาร XML> "
สถานะ 6602 ระดับ 16 ข่าวสารเกี่ยวกับ 2, sp_xml_preparedocument ขั้นตอน 1 บรรทัด
คำอธิบายข้อผิดพลาด 'ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ' นี้ได้

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีข้อจำกัดออกแบบของการแยกวิเคราะห์ MSXML (Msxmlsql.dll) ที่ใช้ SQL Server

ปัญหานี้จะไม่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดขนาดของเอกสาร XML แต่โครงสร้างซับซ้อน การรวมกันของความลึกของโครงสร้างขององค์ประกอบ XML จำนวน และขนาดของแอตทริบิวต์ของเอนทิตีภายในแอตทริบิวต์จำนวน และอาจทำให้เกิดปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ระดับของความซับซ้อนที่ต้องใช้เพื่อเข้าถึงขีดจำกัดนี้มักจะพบอยู่ในเอกสาร XML ที่มีหลายเมกะไบต์
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ พยายามลดความซับซ้อนของเอกสาร XML

หมายเหตุ Beware ของแอตทริบิวต์ของสายอักขระเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่มากที่ประกอบด้วยหลาย XMLเอนทิตี
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ