"ถูกพบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้งานไม่ได้" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange Server 2013 หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2786607
อาการ
สมมติว่า คุณสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationในสภาพแวดล้อม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft คุณดำเนินการหนึ่งในการกระทำดังต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อม:
 • คุณพยายามเข้าถึงลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ โดยการเรียกใช้ cmdlet PublicFolder รับในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน (EMS) หรือ ด้วยการใช้ศูนย์กลางการดูแล Exchange (EAC)
 • คุณพยายามสร้างโฟลเดอร์สาธารณะใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้งานอยู่ไม่พบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะไม่มีการเตรียมใช้งาน หรือมีการเตรียมใช้งานในโหมด 'HoldForMigration' ถ้าคุณไม่อยู่ในขณะนี้กำลังดำเนินการโยกย้าย สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ

ต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอเป็นตัวอย่างของข้อความข้อผิดพลาดใน EMS:
ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาดใน EMS
ต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอเป็นตัวอย่างของข้อความข้อผิดพลาดใน EAC:
ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาดใน EAC

หมายเหตุ
ควรจะสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationก็ต่อเมื่อคุณกำลังย้ายจากโฟลเดอร์สาธารณะเดิมไปยังโฟลเดอร์สาธารณะสมัยใหม่ใน Exchange Server 2013 หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationล็อกลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange Server 2013 หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อให้โฟลเดอร์สาธารณะไม่สามารถถูกสร้าง โดยผู้ใช้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการโยกย้าย
คำสั่ง PowerShell แลกเปลี่ยนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า กล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรกถูกสร้างขึ้น ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigration:
[PS] C:\>(Get-OrganizationConfig).RootPublicFolderMailbox IsValid : TrueCanUpdate : TrueHierarchyMailboxGuid : dba08a32-d51f-4c21-ae31-8f7d678ccfb1HierarchySmtpAddress :LockedForMigration : True

ค่าจริงของเขตข้อมูลLockedForMigrationบ่งชี้ว่า ลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกล็อก

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationเมื่อคุณสร้างกล่องจดหมายแรกของโฟลเดอร์สาธารณะ ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
การแก้ไข
ถ้าคุณได้สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก มีพารามิเตอร์HoldForMigrationสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะแบบดั้งเดิมที่กำลังโยกย้าย ทำการโยกย้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้พารามิเตอร์HoldForMigrationสำหรับการย้ายโฟลเดอร์สาธารณะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ถ้าคุณไม่มีโฟลเดอร์สาธารณะแบบดั้งเดิมในองค์กร และคุณบังเอิญสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationคุณต้องลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร แล้ว คุณต้องสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะใหม่โดยไม่ได้ระบุพารามิเตอร์HoldForMigration เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1:ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้ EAC

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อเปิด EAC:
  Https://CASServerName/ecp
 2. เข้าสู่ระบบ EAC โดยใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกPublic Foldersแล้ว คลิ กกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ
 4. ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดของชนิดลำดับชั้นรอง
 5. ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะของชนิดลำดับชั้นหลัก
 6. คลิกไอคอนกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะใหม่เพื่อสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ
 7. กล่องจดหมายใหม่จะแสดงเป็นกล่องจดหมายหลักลำดับชั้น

วิธีที่ 2:ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้ EMS

 1. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อย้อนกลับ และลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะของชนิดลำดับชั้นรอง:
  รับจดหมาย - PublicFolder | ที่ {$_ IsRootPublicFolderMailbox - eq $False } | เอาจดหมาย - PublicFolder
 2. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ในการส่งคืน และลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะของชนิดลำดับชั้นหลัก:
  รับจดหมาย - PublicFolder | ที่ {$_ IsRootPublicFolderMailbox - eq $true } | เอาจดหมาย - PublicFolder
 3. สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะโดยไม่ได้ระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationโดยการเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  กล่องจดหมายใหม่ - PublicFolder-ฐานข้อมูล "ชื่อฐานข้อมูลกล่องจดหมาย"-ชื่อ"ชื่อกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโฟลเดอร์'สาธารณะ'ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์HoldForMigrationไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2786607 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 07:28:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb kbtshoot kberrmsg kbgraphxlink kbmt KB2786607 KbMtth
คำติชม