ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">ntainer">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

จดหมายเตือนชำระเงินใน Outlook ไม่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787708
อาการ
ไม่ต้องแสดงตัวเตือนสำหรับการประชุม งาน และติดตามรายการใน Outlook
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมี ตัวเลือกเพื่อแสดงการแจ้งเตือนถูกปิด ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook หรือผ่าน ทางการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' เมื่อคุณลักษณะถูกกำหนดค่า โดยนโยบายกลุ่ม isdisabled เลือก (สีเทา) ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ ดังนั้น จะไม่สามารถแก้ไข
การแก้ไข
ถ้าจดหมายเตือนชำระเงินจะไม่ถูกจัดการ โดยนโยบายกลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานตัวเตือน
 • Outlook 2016, Outlook2013 และ Outlook 2010
  1. บนแท็บแฟ้มคลิกตัวเลือก
  2. เลือกขั้นสูงในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Outlook
  3. ในส่วนของจดหมายเตือนชำระเงินเลือกแสดงตัวเตือน
  4. คลิก ตกลง
 • Outlook 2007 และ Outlook 2003
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก
  2. บนแท็บอื่น ๆคลิกตัวเลือกขั้นสูง
  3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูงคลิกตัวเลือกจดหมายเตือนชำระเงิน
  4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกจดหมายเตือนชำระเงินเลือกแสดงตัวเตือน
  5. คลิกตกลงสามครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคุณต้องเสี่ยง

ตัวเลือกในการควบคุมการแสดงของจดหมายเตือนชำระเงินใน Outlook ถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows โดยใช้ข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\x.0\Outlook\Options\Reminders
DWORD: ชนิด
ค่า: 0 =ไม่มีแสดงข้อความเตือน 1 =แสดงจดหมายเตือนชำระเงิน (ไม่มีลักษณะการทำงานเริ่มต้นของชนิดของค่าอยู่)
หมายเหตุ 1 Inthis เส้นทางรีจิสทรีx.0 รุ่นของ Outlook ที่เป็นตัวแทน (16.0=Outlook 201615.0 = Outlook 201314.0Outlook 2010= 12.0 = Outlook 2007และ 11.0 = Outlook 2003)

หมายเหตุ2ถ้ามีการจัดการตัวเลือกเพื่อแสดงข้อความเตือน ด้วย Group Policy เส้นทางรีจิสทรีคีย์จะแตกต่างเล็กน้อย

คีย์: \Outlook\Options\Remindersx.0HKEY_CURRENT_USER\software\Policies\microsoft\office\
ติดต่อผู้ดูแลโดเมนของคุณถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จากค่าปัจจุบันที่ปรับใช้ โดยนโยบายกลุ่ม
ประกันอัคคีภัย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ