ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ารสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณไม่สามารถเพิ่มคุณลักษณะใน Windows 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787752
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณคลิก รับคุณลักษณะเพิ่มเติมกับ Windows รุ่นใหม่ในคุณสมบัติของระบบ หรือ ใน'แผงควบคุม'เพื่อติดตั้งคุณลักษณะนั้น
 • คุณป้อน หรือซื้อหมายเลข โดยใช้การ เพิ่มลักษณะการทำงานกับ Windows 8 หน้าต่าง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่สามารถเพิ่มคุณลักษณะ และการดำเนินการคืนค่าเริ่มต้น

หมายเหตุหลังจากการดำเนินงาน การคืนค่าคอมพิวเตอร์จะกลับไปยังสถานะก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะใหม่ไม่พร้อมใช้งาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Nalpeiron ทำงานบนคอมพิวเตอร์
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Nalpeiron ก่อนที่คุณพยายามติดตั้งคุณลักษณะ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. Swipe ในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ และจากนั้น เคาะ ค้นหา. หรือ ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้ว คลิก ค้นหา.
 2. ชนิด services.mscและจากนั้น เคาะ หรือคลิก บริการผลลัพธ์การค้นหา
 3. เคาะ หรือคลิกสองครั้ง บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Nalpeironหรือ NLS.
 4. เคาะ หรือคลิก ชนิดการเริ่มต้นจากนั้น เลือก ปิดการใช้งาน.
 5. เคาะ หรือคลิก ตกลง.
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. ติดตั้งคุณลักษณะ และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ไปยังขั้นตอนที่ 3 และจากนั้น ให้เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นสำหรับบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Nalpeiron หรือ NLS เมื่อต้องการโดยอัตโนมัติ.
 9. คลิก ตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ