ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ของ Lync ที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้ในองค์กรที่ไม่ใช่ federated ใน Lync 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2793014
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งชุดการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Lync 2010 ที่วางจำหน่ายในเดือน 2012 มิถุนายน
  • Lync 2010 ผู้ใช้ในองค์กรที่ไม่สามารถใช้ federated กับองค์กรของคุณสร้างการประชุมแบบออนไลน์ Lync
  • คุณได้เข้าสู่ระบบในไคลเอนต์ Lync 2010 ของคุณ และพยายามที่จะเข้าร่วมการประชุม
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประชุมแบบออนไลน์

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการค้นหาระบบชื่อโดเมน (DNS) บนไคลเอ็นต์ Lync 2010 ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

หมายเหตุ ถ้าอุปกรณ์ USB เสียงถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม ประเด็นเกี่ยวกับเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างอุปกรณ์ USB และไคลเอ็นต์ Lync 2010 ทำให้เกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนอาการ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
2791382 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync 2010: แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2701664 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแบบสะสมสำหรับ Lync 2010: มิถุนายน 2012
2703312 ผู้ใช้ Lync 2010 ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ของ Lync ที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้ในองค์กรอื่น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ