ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
other" ng-show="!isInVirtualAgentFlight" ng-class="{'jumbotron jumbotron-centered jumbotron-search home' : displayAllContent && !errorStatus , 'other' : !displayAllContent || errorStatus}" aria-hidden="false">