วิธีการแสดง และใช้กล่องโต้ตอบแฟ้มใน Access 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:279508
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office Access 2003 ของบทความนี้ ดู824272.
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สรุป
บทความนี้แสดงวิธีการใช้ใหม่FileDialogวิธีการใน Microsoft Access จะแสดงกล่องโต้ตอบแฟ้มที่มีอยู่แล้ว และ เพื่อกำหนดสิ่งที่แฟ้มที่ผู้ใช้ที่เลือก

หมายเหตุ:: แบบFileDialogวิธีการทำงานใน Microsoft Access รุ่นเต็มที่วางจำหน่ายเท่านั้น วิธีการนี้ไม่ได้ทำงานในโปรแกรมประยุกต์ที่ทำการเข้าถึงของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Access คุณไม่สามารถแสดงกล่องโต้ตอบแฟ้มโดยไม่ ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง Microsoft ทั่วไปของกล่องโต้ตอบตัวควบคุม activex หรือด้วยการเรียก Windows API

Microsoft ในการเข้าถึง 2002,FileDialogวิธีการช่วยให้คุณแสดงกล่องโต้ตอบแฟ้มที่ใช้ โดย Microsoft Access และกำหนดว่าแฟ้มใดถูกเลือก โดยผู้ใช้ กระบวนการSelectedItemsคอลเลกชันนั้นFileDialogวัตถุที่ประกอบด้วยเส้นทางไปยังแฟ้มที่เลือก โดยผู้ใช้ โดยใช้ตัวfor. .. แต่ละวนรอบ คุณสามารถระบุคอลเลกชันนี้ และแสดงแต่ละแฟ้มได้ ตัวอย่างต่อไปนี้ loops ผ่านทางการItemsSelectedเก็บรวบรวมและแสดงแฟ้มในกล่องรายการ

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. สร้างฟอร์มที่ว่างเปล่าใหม่ในมุมมองออกแบบ
 3. เพิ่มตัวควบคุมต่อไปนี้ให้กับฟอร์ม:
    Command button  --------------------------  Name: cmdFileDialog  Caption: Add Files  OnClick: [Event Procedure]  List box  -------------------------  Name: FileList  RowSourceType: Value List					
 4. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัสเมื่อต้องการเปิดโมดูลของฟอร์มใน Visual Basic Editor
 5. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นการไลบรารีวัตถุ Microsoft Office 10.0กล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการอ้างอิง:กล่องโต้ตอบ
 8. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในโมดูลของฟอร์ม:
  Option Compare DatabaseOption Explicit   Private Sub cmdFileDialog_Click()'Requires reference to Microsoft Office 10.0 Object Library.  Dim fDialog As Office.FileDialog  Dim varFile As Variant  'Clear listbox contents.  Me.FileList.RowSource = ""  'Set up the File Dialog.  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)  With fDialog   'Allow user to make multiple selections in dialog box   .AllowMultiSelect = True         'Set the title of the dialog box.   .Title = "Please select one or more files"   'Clear out the current filters, and add our own.   .Filters.Clear   .Filters.Add "Access Databases", "*.MDB"   .Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"   .Filters.Add "All Files", "*.*"   'Show the dialog box. If the .Show method returns True, the   'user picked at least one file. If the .Show method returns   'False, the user clicked Cancel.   If .Show = True Then     'Loop through each file selected and add it to our list box.     For Each varFile In .SelectedItems      Me.FileList.AddItem varFile     Next   Else     MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."   End If  End WithEnd Sub					
 9. บันทึกฟอร์มเป็น Form1 และจากนั้น ปิด
 10. เปิดแบบฟอร์ม Form1 ในมุมมองฟอร์ม
 11. คลิกเพิ่มแฟ้ม. หมายเหตุที่นั้นกรุณาเลือกแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 12. เลือกแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลงหรือคลิกยกเลิก.
ถ้าคุณได้เลือกแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่ง โปรดสังเกตว่า ชื่อของแฟ้มเหล่านั้นปรากฏในกล่องรายการ ถ้าคุณคลิกยกเลิกหมายเหตุว่า คุณได้รับข้อความที่ระบุว่า คุณได้คลิกยกเลิก.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำกับแฟ้มกล่องโต้ตอบ ในใน Visual Basic Editor คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดวัตถุ filedialogในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
saveas เปิด inf OfficeKBHowTo บันทึกเป็นแฟ้มเบิกโฟลเดอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 279508 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 22:47:17 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprogramming kbhowto kbmt KB279508 KbMtth
คำติชม