ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการแทนที่กระบวนการค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในบริการเทอร์มินัล Windows Server 2003

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดสำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
สรุป
บทความนี้ อธิบายวิธีการแทนที่กระบวนการค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในบริการเทอร์มินัลของ Microsoft Windows Server 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง
เมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเพื่อใช้กับเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัล Windows หลายๆ เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโดเมนหรือไซต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะได้ คุณสามารถระบุเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลทั้งหมดซึ่งทำงานกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบัญชี เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลและเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานสามารถติดตั้งอยู่คนละโดเมนได้ Microsoft แนะนำให้คุณใช้รีจิสทรีคีย์ LicenseServers เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานและเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ควรอยู่ในโดเมนเดียวกัน หรือเซิร์ฟเวอร์ควรอยู่ในโดเมนที่เชื่อถือกันและกันได้

หมายเหตุ ถ้าคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในฟอเรสต์หรือเวิร์กกรุ๊ปอื่น คุณต้องนำโปรแกรมแก้ไขด่วนมาใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
905687 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในฟอเรสต์ ไม่สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในฟอเรสต์อื่นได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในฟอเรสต์ ไม่สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในฟอเรสต์อื่นได้

หมายเหตุ ตำแหน่งและวิธีที่เกี่ยวข้องกับรีจิสทรีมีการเปลี่ยนแปลงจาก Microsoft Windows 2000

เมื่อต้องการเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก Registry Editor
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. ที่เมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 4. ตั้งชื่อคีย์ใหม่ว่า "LicenseServers"
 5. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัล ให้เลือก สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 7. ตั้งชื่อคีย์ใหม่ว่า "ServerName" ซึ่ง ServerName คือชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการใช้ แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ ชื่อคีย์ใหม่สามารถเป็นชื่อซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้
  • ชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์
  • ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์
  • ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์
 8. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
การเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ไซต์นั้นๆ และมีเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลจากหลายๆ โดเมนซึ่งอยู่ภายใต้ไซต์เดียวกัน การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เดียว แทนที่จะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะที่จากแต่ละโดเมน

ปัจจุบันนี้ เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลจะทำงานกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในโดเมนของตัวเอง ซึ่งอาจบังคับให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ต้องใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน แม้จะมีเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานจากโดเมนอื่นอยู่ในไซต์เดียวกันก็ตาม ขั้นตอนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทำให้สามารถดำเนินการข้ามโดเมนเพื่อจุดประสงค์ในการติดตามใบอนุญาตให้ใช้งานและการบัญชี Microsoft Windows 2000 ใช้ค่ารีจิสทรีแตกต่างกันในการระบุเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239107 การสร้างเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัล Windows 2000 ที่เหมาะสม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)