การตัดสินค้าจากคลังที่ย้ายจดหมายทางอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไปยัง Outlook (64 บิต)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2796528


ถ้าคุณได้ติดตั้ง 64 bitOutlook 2013or รุ่นที่ใหม่กว่า versionsand มี troublemoving อีเมอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อไมโครโฟนของคุณ โปรดดำเนินต่อ onwith บทความนี้ ถ้าคุณเพียงแค่ helpsetting upOutlook โปรดดูที่2758902 KB

เมื่อคุณพยายามส่งออก Internetemail และ/หรือผู้ติดต่อของคุณจาก Outlook Express หรือ Windows Live Mail ไปยัง Outlook (64 บิต) คุณพบข้อผิดพลาด:

 • ไม่มีเมลไคลเอ็นต์เริ่มต้น หรือเมลไคลเอ็นต์ปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองคำขอส่งข้อความ โปรดเรียกใช้ Microsoft Outlook และตั้งค่าเป็นไคลเอ็นต์จดหมายเริ่มต้น

  ตามด้วย:
 • ไม่สามารถทำการส่งออก
  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำหนดค่าเริ่มต้น MAPI

Outlook 2013 รุ่นที่ใหม่กว่าไม่สนับสนุนการนำเข้าของอีเมล และที่อยู่ (ผู้ติดต่อ) จากOutlook Express 4.x, 5.x, 6.xหรือ directlyinto Windows Mailดังกล่าวแบบ Lean เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง

นี้เท่านั้นปล่อยให้คุณ มีตัวเลือกในการส่งอีเมล และที่อยู่ จาก Outlook Express หรือ Windows Live Mail และเข้าไป ใน Outlook อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการส่งออกมีข้อจำกัด Outlook Express และ Windows Live Mail จะไม่สามารถส่งออกไปยัง Outlook ถ้ามีการติดตั้งรุ่น 64 บิตของ Microsoft Office หรือ Microsoft Outlook

การส่งอีเมลและที่ติดต่อของคุณ จาก Outlook Express หรือ Windows Live Mail และเข้าไป ใน Outlook คุณต้องถอนการติดตั้งรุ่น 64 บิตของ Office หรือ Outlook และติดตั้งรุ่น 32 บิต อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถโยกย้ายข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีรุ่น 32 บิตของกระป๋องรุ่น Outlook.The 32 บิตมี Outlook รุ่นใดก็

วิธีแก้ไขปัญหา
เหล่านี้คือวิธีแก้ไขปัญหาสองเพื่อช่วยเรียกอีเมลและที่ติดต่อของคุณลงในสำเนาเฉพาะที่ของ Outlook:

 • ส่งจดหมายของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีเวอร์ชัน (32 บิต) ของ Outlook ติดตั้ง โดยใช้ Windows Mail จาก นั้นย้ายแฟ้ม.pst เป็นผลลัพธ์ไปยังไคลเอนต์ Outlook (64-บิต) ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้มข้อมูล Outlook ของคุณสามารถพบได้ใน:บทนำสู่แฟ้มข้อมูล Outlook
 • ถอนการติดตั้ง andinstall (64 บิต) Office 2013 Office 2013 (32 บิต), แล้วจากนั้น ส่งจาก Live Mail เป็นรุ่น Outlook (32 บิต) โดยใช้ข้อมูลที่แสดงรายการไว้ใน:980534 KB

  หมายเหตุ ใช้ขั้นตอนต่าง ๆ แสดงรายการอยู่ใน 2739501 KBเมื่อต้องการเอา Office 2013 หรือ Outlook

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2796528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 08:58:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2796528 KbMtth
คำติชม