ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วยโปรแกรมการเข้าถึง Ntrights.exe

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:279664
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ NTRights (Ntrights.exe)
ข้อมูลเพิ่มเติม
Ntrights.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Kit ทรัพยากรที่สามารถใช้การตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้จากพรอมต์คำสั่ง Ntrights.exe สามารถใช้เพื่อจัดการสิทธิ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่หรือคอมพิวเตอร์ระยะไกล ไม่แสดงผล'วิธีใช้'สำหรับ Ntrights.exe รายการสิทธิการเข้าสู่ระบบทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยน

ต่อไปนี้คือ รายการของสิทธิ์ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่สามารถปรับเปลี่ยน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ NTRights ที่ใช้งาน:

ด้านขวาของผู้ใช้ชื่อที่จำง่าย
SeNetworkLogonRightการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย
SeInteractiveLogonRightเข้าสู่ระบบอยู่ภายในเครื่อง
SeBatchLogonRightเข้าสู่ระบบเป็นชุดงาน
SeServiceLogonRightเข้าสู่ระบบเป็นการบริการ
SeDenyNetworkLogonRightปฏิเสธการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย
SeDenyInteractiveLogonRightปฏิเสธการล็อกบนเครื่อง
SeDenyBatchLogonRightปฏิเสธการล็อกบนเป็นชุดงาน
SeDenyServiceLogonRightปฏิเสธการล็อกบนเป็นการบริการ


หมายเหตุ:: เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ NTRights ด้านขวาของผู้ใช้ case สำคัญได้

ข้อความต่อไปนี้มาจากการแสดงผลวิธีใช้จาก Ntrights.exe
NTRights.Exe - Beta Version by Georg ZanzenGrants/Revokes NT-Rights to a user/groupusage: -u xxx User/Group    -m \\xxx machine to perform the operation on (default local machine)    -e xxxxx Add xxxxx to the event log    -r xxx revokes the xxx right    +r xxx grants the xxx rightvalid NTRights are: SeCreateTokenPrivilege SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeLockMemoryPrivilege SeIncreaseQuotaPrivilege SeUnsolicitedInputPrivilege SeMachineAccountPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeSystemProfilePrivilege SeSystemtimePrivilege SeProfileSingleProcessPrivilege SeIncreaseBasePriorityPrivilege SeCreatePagefilePrivilege SeCreatePermanentPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeShutdownPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeChangeNotifyPrivilege SeRemoteShutdownPrivilege				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ