ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

" URL<file name="">ไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัปโหลดแฟ้มไปยังรายการ SharePoint</file>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2796640
ปัญหา
เมื่อคุณอัปโหลดแฟ้มไปยังรายการ SharePoint แบบออนไลน์หรือ SharePoint 2013 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
URLชื่อแฟ้ม> ไม่ถูกต้อง ดังกล่าวอาจอ้างอิงไปยังแฟ้มที่ไม่มีอยู่หรือโฟลเดอร์ หรืออ้างอิงไปยังแฟ้มที่ถูกต้องหรือโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในเว็บปัจจุบัน
หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่งชื่อแฟ้ม> แทนชื่อของแฟ้มที่คุณอัปโหลดไปยังรายการ SharePoint
โซลูชัน
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เอารุ่นคอลัมน์ออกจากรายการของคอลัมน์ที่มีการทำดัชนีสำหรับรายการที่มีการตัดสินค้าจากคลังนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เรียกดูรายการโดยที่มีการตัดสินค้าจากคลังที่มีอยู่
  2. ใน ribbon คลิกแท็บไลบรารีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าไลบรารี
  3. ในรายการฟิลด์ คลิกคอลัมน์ที่ทำดัชนี
  4. ในรายการคอลัมน์ที่มีการทำดัชนี คลิกรุ่น
  5. คลิกลบและจากนั้น คลิกตกลง
  6. อัปโหลดแฟ้มใด ๆ ที่คุณพบกับปัญหาก่อนหน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่า theVersion คอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่มีการทำดัชนี

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ