ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายเกี่ยวกับเมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:279767
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายการเริ่มการทำงานเมนูใน Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
windows XP รวมถึงการใหม่เริ่มการทำงานเมนูเพื่อให้การเข้าถึงด่วนไปยังโปรแกรมที่ใช้บ่อยและพื้นที่ทั่วไปของระบบเช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ของฉัน, 'แผงควบคุม' และค้นหา บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของพื้นที่ที่แตกต่างกันของข้อความใหม่เริ่มการทำงานเมนู

ด้านซ้ายของเริ่มการทำงานเมนูประกอบด้วยรายชื่อโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน "ยึดหมุดไว้รายการ" (ที่ด้านบน) และรายการสุดบ่อยใช้ (MFU) ในส่วนที่สองจะคั่น โดยบรรทัด ฟังก์ชันของรายชื่อเหล่านี้เป็นดังนี้:

รายการที่ยึดหมุดไว้:
รายการที่ยึดหมุดไว้ให้ผู้ใช้สามารถที่วางทางลัดไปยังโปรแกรมและรายการอื่น ๆ ในการเริ่มการทำงานเมนู คุณจะสามารถ pre-populated กับเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์และอีเมลโปรแกรมเริ่มต้น (เหล่านี้สามารถถูกเอาออก)

ยึดหมุดโปรแกรม (แฟ้ม.exe) หรือทางลัดไปยังโปรแกรมสามารถเป็น "ไว้" ไปยังเริ่มการทำงานเมนู โดยการคลิกขวารายการ แล้วคลิกยึดหมุดกับเมนูการเริ่มต้น. สินค้าอื่นสามารถเพิ่มลงในรายการที่ยึดหมุดไว้ โดยการลาก และปล่อยให้ไปเริ่มการทำงานปุ่มหรือเริ่มการทำงานเมนู รายการสามารถถูกเอาออกจากรายการนี้ ด้วยการคลิกขวาที่จะคลิกถอนหมุดออกจากเมนู'เริ่ม'หรือเอาออกจากรายการนี้. ลำดับของรายการในรายการนี้สามารถมีการจัดเรียง โดยการลาก และปล่อยไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมายเหตุ:: ถ้าโปรแกรมหรือทางลัดที่ถูกยึดหมุดไว้ไปเริ่มการทำงานย้าย หรือลบออก ไป การเชื่อมโยงนั้นบนเมนูนั้นเริ่มการทำงานเมนูจะไม่ทำงาน

รายการ MFU:
รายการโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยที่สุด (รายการ MFU) ปรากฏด้านล่างรายการ Pinned บนเริ่มการทำงานเมนู รายการนี้เก็บติดตามสุดความถี่ที่โปรแกรมจะใช้ และแสดงในการใช้สุด (บน) ไปใช้อย่างน้อย (ด้านล่าง) โปรแกรมสามารถถูกเอาออกจากรายการนี้ ด้วยการคลิกขวาที่แฟ้มเหล่านั้นคลิกเอาออกจากรายการนี้. ลำดับของรายการในรายการนี้ไม่มีการจัดเรียงด้วยตนเอง (จะมีการจัดเรียงตามที่ความถี่ที่จะใช้) ได้ ที่ด้านล่างของ MFU เป็นรายการนี้โปรแกรมทั้งหมดเมนู ซึ่งแสดงโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการติดตั้ง

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับรายการโปรแกรม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในนั้นเริ่มการทำงานเมนูและเลือกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการกำหนดเอง.
  3. ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับรายการโปรแกรมที่อยู่ในนั้นทั่วไปแท็บ
ทางด้านขวาของเริ่มการทำงานเมนูแสดงการเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์พิเศษ (เพลงของฉันเอกสารของฉัน รูปภาพของฉัน ) และขอบเขตของระบบ (แผงควบคุมคอมพิวเตอร์ของฉัน การค้นหา ) การตั้งค่าพื้นที่นี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในนั้นเริ่มการทำงานเมนูและคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการกำหนดเอง.
  3. ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับด้านขวาของเริ่มการทำงานเมนูที่อยู่ในนั้นขั้นสูงแท็บ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ MFU คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
282462โปรแกรมที่ถูกลบออกจากรายชื่อโปรแกรมที่ใช้บ่อยที่สุดสามารถปรากฏขึ้นอีกครั้ง
282066โปรแกรมไม่อัตโนมัติเพิ่มเมนู'เริ่ม'ที่ใช้บ่อย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม