ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถย้าย หรือปรับขนาดแถบงานหรือแถบเครื่องมือใด ๆ บนแถบงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:279774
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ เหนือขอบของแถบงาน หรือ ผ่านขอบของแถบเครื่องมือบนแถบงาน ตัวชี้เมาส์ลูกศรสอง (ซึ่งต้องการปรับขนาดรายการ) จะไม่ปรากฏขึ้น
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีล็อกแถบงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อปลดล็อกแถบงาน:
 • คลิกขวาที่แถบงาน และคลิกเพื่อยกเลิกการแถบงาน'ล็อก'ตัวเลือก

  หรือ
 • ใช้เครื่องมือของแถบงานและเมนู'เริ่ม'ใน'แผงควบคุม':

  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งแถบงานและเมนู'เริ่ม'.
  3. ในการแถบงานแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นล็อกแถบงานกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ ใน Windows XP Home Edition แถบงานถูกล็อก โดยค่าเริ่มต้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ