คอนโซลการแบล็คเบอร์รี่องค์กรเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2797773
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึงคอนโซลแบล็คเบอร์รี่องค์กรเซิร์ฟเวอร์ (ทรีด้านข้าง) คุณอาจพบหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
  • ทรีด้านข้างคอนโซลไม่พร้อมใช้งาน
  • คุณได้รับข้อผิดพลาดการหมดเวลา
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการบริการถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงส่วนควบคุมทรีด้านข้าง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เลื่อนระดับกรณีที่เป็นบริการสนับสนุนออนไลน์ Microsoft เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ขอบเขตการตรวจสอบ:
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับเมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึงคอนโซลในทรีด้านข้าง
  • ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเมื่อการตัดสินค้าจากคลังเริ่มต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึงใด ๆ อาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อธิบายไว้ด้วย เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลเป็น ข้อผูกมัดที่ Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือโซลูชันใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมการนำเสนอ การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง การไม่ละเมิด เงื่อนไขความพอใจ ความพร้อมขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ หรือข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี Microsoft จะไม่รับผิดในโซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2797773 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/01/2016 03:27:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 o365 kbmt KB2797773 KbMtth
คำติชม