คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับบริการบัส 1.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2799752
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงสะสมสำหรับบริการบัส 1.0 การปรับปรุงนี้กำหนดใหม่คิว หัวข้อ และการบอกรับเป็นสมาชิกรัฐที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานการดำเนินการส่งในขณะที่ยังคงได้รับข้อความ และกลับกัน นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

หมายเหตุหมายเลขการสร้างสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ 1.0.30207.2

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนที่คุณจัดวางในสภาพแวดล้อมการผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดในส่วน "ดาวน์โหลดข้อมูล" ของบทความนี้

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขปรับปรุงนี้

 • SendDisabled
  คำอธิบาย: สะสมทำให้คุณตั้งค่าสถานะเป็นคิวหรือหัวข้อส่งปิดใช้งาน. เมื่ออยู่ในสถานะนี้ สามารถไม่สามารถส่งข้อความไปยังคิวหรือหัวข้อ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจะยังคงอยู่ การปรับปรุงนี้ยังอนุญาตให้คุณตั้งค่าสถานะเป็นคิวหรือการบอกรับเป็นสมาชิกReceiveDisabled. เมื่ออยู่ในสถานะนี้ ข้อความจะไม่ได้รับจากคิวหรือสมัครใช้งาน ส่งการดำเนินงานจะยังคงได้รับอนุญาต
 • ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าล้มเหลวถ้าไม่มีคอนเทนเนอร์ถูกระบุไว้
  คำอธิบาย: ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าล้มเหลวบนหน้าการกำหนดค่าฟาร์มใหม่เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบผู้ใช้บัญชีบริการและรหัสผ่าน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าบัญชีผู้ใช้ถูกปฏิเสธการเข้าถึงบนคอนเทนเนอร์ Users ในบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS)
 • SBFarm ใหม่ cmdlet ล้มเหลวถ้าไม่มีคอนเทนเนอร์ถูกระบุไว้
  คำอธิบาย: การ cmdlet SBFarm ใหม่ล้มเหลว ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าบัญชีผู้ใช้ถูกปฏิเสธการเข้าถึงบนคอนเทนเนอร์ผู้ใช้ใน Active Directory
 • ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าล้มเหลว ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้ถ้าชื่อ netbios ของโดเมนประกอบด้วยรอบระยะเวลา
  คำอธิบาย: ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าล้มเหลว ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้ถ้าชื่อ netbios ของโดเมนประกอบด้วยระยะเวลา (ตัวอย่างเช่น netbios ชื่อเป็น CONTOSO.COM):
  • System.Management.Automation.CmdletInvocationException: ชื่อวัตถุหรือคอลัมน์เป็นขาดหายไป หรือว่างเปล่าสำหรับการเลือกลงในใบแจ้งยอด ตรวจสอบว่า แต่ละคอลัมน์ที่มีชื่อ สำหรับคำสั่งอื่น ๆ ค้นหาชื่อนามแฝงที่ว่างเปล่า นามแฝงที่กำหนดเป็น "" หรือไม่ได้รับอนุญาต[] เปลี่ยนนามแฝงเป็นชื่อถูกต้อง
  • System.Data.SqlClient.SqlException: ชื่อวัตถุหรือคอลัมน์เป็นขาดหายไป หรือว่างเปล่าสำหรับการเลือกลงในใบแจ้งยอด ตรวจสอบว่า แต่ละคอลัมน์ที่มีชื่อ สำหรับคำสั่งอื่น ๆ ค้นหาชื่อนามแฝงที่ว่างเปล่า นามแฝงที่กำหนดเป็น "" หรือไม่ได้รับอนุญาต[] เปลี่ยนนามแฝงเป็นชื่อถูกต้อง
  • ชื่อวัตถุหรือคอลัมน์อยู่ขาดหายไป หรือว่างเปล่าสำหรับการเลือกลงในใบแจ้งยอด ตรวจสอบว่า แต่ละคอลัมน์ที่มีชื่อ สำหรับคำสั่งอื่น ๆ ค้นหาชื่อนามแฝงที่ว่างเปล่า นามแฝงที่กำหนดเป็น "" หรือไม่ได้รับอนุญาต[] เปลี่ยนนามแฝงเป็นชื่อถูกต้อง

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ 1.0 บัสบริการเดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานระบบ: Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows Server 2012
 • ความต้องการข้อมูลประจำตัว: ก่อนที่คุณเรียกใช้แฟ้มโปรแกรม คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลงรายการบัญชีธุรกิจบริการสำหรับ Windows Server (บริการบัส 1.0)เอกสาร
 • ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์: คุณต้องมีบริการ 1.0 บัสที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้งการปรับปรุง

การปรับใช้

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในฟาร์มคอมพิวเตอร์ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในแผงควบคุม เปิดโปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. ค้นหาการปรับปรุงสะสมสำหรับ LDR 1.0 บัสบริการ (KB2799752)ในรายการโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 3. คลิกขวาที่การปรับปรุงสะสมสำหรับ LDR 1.0 บัสบริการ (KB2799752)และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
คุณสามารถจะถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ โดยการใช้บรรทัดคำสั่ง ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
"C:\ProgramData\Microsoft\E-Business Updates\Updates\Uninstall2799752\setup.exe เซิร์ฟเวอร์ /u 0 /branch LDR"

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.applicationserver.messaging.broker.dll2.0.30207.21,576,34407-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.cloud.servicebus.common.dll2.0.30207.2299,92807-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.cloud.servicebus.dll2.0.30207.2647,57607-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.cloud.servicebus.messaging.dll2.0.30207.2318,36007-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.servicebus.commands.common.dll2.0.30207.2163,73607-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.servicebus.commands.dll2.0.30207.2338,32807-ก.พ.-201309:46x 86
Microsoft.servicebus.dll2.0.30207.22,192,28007-ก.พ.-201309:46x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
sb azuresb servicebus bus บริการ azure

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2799752 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/16/2014 22:38:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Service Bus for Windows Server, Microsoft Azure Service Bus and Notification Hubs, Microsoft Azure Service Bus Developer

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2799752 KbMtth
คำติชม