ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>lass="shell-header-dropdown-label"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

รหัสการตอบสนอง ErrorServerBusy เมื่อคุณซิงโครไนส์โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ EWS ไปยังกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2800080
อาการ
เมื่อคุณพยายามทำให้ตรงกันของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ EWS การบริการเว็บ Exchange ไปยังกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 คุณได้รับรหัสการตอบสนองของ ErrorServerBusy และข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการการร้องขอนี้ในขณะนี้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบ EWS ตรวจพบว่า ขีดจำกัดสำหรับคำร้องขอที่มาจากเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย แล้ว ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์ส่งกลับรหัสการตอบสนองของ ErrorServerBusy EWS ทั้งหมดที่ร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2808208 คำอธิบายของ SP3 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในแฟ้ม Web.config บนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์:
  1. ค้นหารหัสต่อไปนี้ในแฟ้ม Web.config:
    <add key="MbxServerEnableConcurrencyControl" value="true" />
    การเปลี่ยนแปลงค่า MbxServerEnableConcurrencyControl จากtrueเป็นfalse
  2. เพิ่มบรรทัดของรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.config:
    <add key="MdbFairUnhealthyLatencyThreshold" value="500" />
หมายเหตุ แฟ้ม Web.Config ที่อยู่ในเส้นทางต่อไปนี้:
ไดรฟ์\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\exchweb\ews
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสการตอบสนอง ErrorServerBusy ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ