การใช้งาน CPU สูงในระหว่างกาลปรับเปลี่ยนใน Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2800213
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์-สารเพิ่มเติม (CMOS) นาฬิกาตามเวลามาตรฐานสากล (UTC)
 • คุณกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์เป็นชนิดDWORDชื่อRealTimeIsUniversalในเส้นทางต่อไปนี้ และตั้งค่าเป็น1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • นาฬิกา CMOS ไม่ตรงกับนาฬิกาใน Windows
 • คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานปรับเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST)
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมพิวเตอร์ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU การใช้งาน CPU ยังคงอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์จนกว่าทั้ง CMOS นาฬิกาและนาฬิกา Windows ผ่านเวลาปรับเปลี่ยน DST

สถานการณ์สมมติ 2
 • คุณปรับใช้เครื่องเสมือน Hyper-V ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • นาฬิกาบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ที่เครื่องเสมือนทำงานถูกตั้งค่าเป็นโซนเวลา UTC
 • คุณเปลี่ยนโซนเวลาของนาฬิกาในเครื่องเสมือนใน Windows ไปยังโซนเวลาท้องถิ่น
 • หลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องเสมือน นาฬิกาในเครื่องเสมือนใน Windows ตามโซนเวลาท้องถิ่นไม่ และตั้งค่าเป็นโซนเวลา UTC แทน
 • คุณกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์เป็นชนิดDWORDชื่อRealTimeIsUniversalในเส้นทางต่อไปนี้บนเครื่องเสมือน และตั้งค่าเป็น1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • นาฬิกา CMOS ไม่ตรงกับนาฬิกาใน Windows
 • เครื่องเสมือนและเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เริ่มปรับเปลี่ยน DST
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องเสมือนใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU การใช้งาน CPU ยังคงอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์จนกว่าทั้งนาฬิกาบนคอมพิวเตอร์โฮสต์และนาฬิกาในเครื่องเสมือนใน Windows ผ่านเวลาปรับเปลี่ยน DST
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวฮาร์ดแวร์ abstraction layer (HAL) ใช้เวลานาฬิกา CMOS ไม่ถูกต้อง และซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์RealTimeIsUniversal
การแก้ไข
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2922223 คุณไม่สามารถเปลี่ยนเวลาของระบบถ้ามีการเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี RealTimeIsUniversal ใน Windows

หมายเหตุการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 ยังประกอบด้วยการปรับปรุงอีกครั้ง การปรับปรุงที่ช่วยแก้ปัญหาคล้ายกันที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปปีใหม่ใน Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows XP และ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2687252 ระบบอาจไม่ตอบสนองในระหว่างการปรับเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ถ้ามีการตั้งค่า RealTimeIsUniversal

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงรายการอยู่ใน UTC วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียง DST ของปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ Windows Server 2008 เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2.23xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.230373,605,3522013 09-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230373,553,6562013 09-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230374,682,0882013 09-ก.พ.05:17x 64
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230379,471,8642013 09-ก.พ.05:06IA-64
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appid ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,01325-ธ.ค.-201302:26ไม่เกี่ยวข้อง
Appid.sys6.1.7601.2255150,17625-ธ.ค.-201301:12x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-ธ.ค.-201302:03x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255116,89625-ธ.ค.-201301:12x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2255197,79225-ธ.ค.-201301:12x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2255129,69625-ธ.ค.-201301:12x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338,91219 2013 มีนาคม04:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2255138,91225-ธ.ค.-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
Apisetschema.dll6.1.7600.163856,65614-ก.ค.-200901:03x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 2013 มีนาคม02:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:03x 86
Smss.exe6.1.7601.2255169,63225-ธ.ค.-201300:56x 86
Apisetschema.dll6.1.7600.1638512,64802-เมษายน-201003:07x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 2013 มีนาคม02:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:03x 86
Smss.exe6.1.7601.2255169,63225-ธ.ค.-201300:56x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appid ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,01325-ธ.ค.-201302:51ไม่เกี่ยวข้อง
Appid.sys6.1.7601.2255161,95225-ธ.ค.-201301:32x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255158,36825-ธ.ค.-201302:28x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255117,92025-ธ.ค.-201301:32x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551148,48025-ธ.ค.-201301:32x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255134,30425-ธ.ค.-201302:28x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822943,520Aug-02-201302:12x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255143,52025-ธ.ค.-201302:29x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183525,550,01626-ธ.ค.-201302:31x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225515,553,08825-ธ.ค.-201302:35x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,640Aug-02-201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:28x 64
Smss.exe6.1.7601.22551112,64025-ธ.ค.-201301:12x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,640Aug-02-201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:28x 64
Smss.exe6.1.7601.22551112,64025-ธ.ค.-201301:12x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-ธ.ค.-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appid ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,01325-ธ.ค.-201301:56ไม่เกี่ยวข้อง
Appid.sys6.1.7601.22551131,58425-ธ.ค.-201300:59IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.22551116,73625-ธ.ค.-201301:33IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255139,42425-ธ.ค.-201300:59IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551282,62425-ธ.ค.-201300:59IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255174,24025-ธ.ค.-201301:33IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822994,720Aug-02-201301:25IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255194,72025-ธ.ค.-201301:34IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1835211,115,96826-ธ.ค.-201301:40IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2255111,126,72025-ธ.ค.-201301:40IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201301:25IA-64
Smss.exe6.1.7601.18229207,872Aug-02-201300:34IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201301:33IA-64
Smss.exe6.1.7601.22551207,87225-ธ.ค.-201300:41IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-ธ.ค.-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,656Aug-02-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-ธ.ค.-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-ธ.ค.-201302:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-ธ.ค.-201302:10ไม่เกี่ยวข้อง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008


แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_26be7c57fd3fefd3d3650be9ae9f2c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_1d2569d621436539.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_d3b840c4b545fb94587903224b2235e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_813aacbfdf39186c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e86ef99ca792079.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม18,682
วัน (UTC)2013 09-ก.พ.
เวลา (UTC)05:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-r ...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_862f165644db0033.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,654
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)09:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3562007a38b0287187e6e4d2bb03838a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_574b7b20e4592969.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_bdd10c9e3ce3a3ccb720dd78c85c2ffd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_3f0488f1bc1e94a3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_caa58b1d82d691af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,282
วัน (UTC)2013 09-ก.พ.
เวลา (UTC)05:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-r ...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_e24db1d9fd387169.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,656
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_76a4cb43c796d740c472e83513dfba4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_b66806f5a3247756.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_d3627d7263fed5be8f1927bc13799791_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_19ad8de1b0dfe8d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)2013 20-ก.พ.
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e88938fca772975.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,606
วัน (UTC)2013 09-ก.พ.
เวลา (UTC)05:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-r ...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_8630ba4c44d9092f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,655
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,331
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_3cda2e42df7da714e1415fab2c33dba2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_75fcdfa6168deb81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,371
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_68906d20694a38e19d2efa04a46121a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_d095d96a90f434ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม693
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_83fbf8f717d92eecab4ff2d0c9d27480_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_4da9b35803088f39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,371
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_b4a098edddd219207da761b40d69bb41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_e737cda3f70359f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,371
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_d4a8014cc06582b92cf37fc0573de8c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c3e5adb32a263e62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,708
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_f924a529b1f294b1bc633d79bd757e13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ef93c5248086977b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,371
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59aebdc629aa4514.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,313
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_cb8d824703a0c682.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,513
วัน (UTC)19 2013 มีนาคม
เวลา (UTC)05:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbe9e4801ce09ad7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,513
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)26-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ae40f33e7774c473.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,700
วัน (UTC)19 2013 มีนาคม
เวลา (UTC)11:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9d557790b498c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,386
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_9fb16f84025b6d42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,734
วัน (UTC)19 2013 มีนาคม
เวลา (UTC)11:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_a00dd1bd1b9b4197.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,420
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0afc2e340678bcd7d2304257e504c2fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2453c2e9188ba3c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_241ba94cc85f83987111accfda55c1e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_d68b7e11ff48eb20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,379
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3ca6e77ef23ae85cd616211bc67a06ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6b90b3afa8a8d0c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,398
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3fdde174e965c9bf92409de72bbdbebc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_18a87d77c003b0e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,717
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_491c87c12f3c19b027833ec6f1cfb0a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_207265abde61fb54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,377
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_6a6f4875757b66f16c6a4827a5d031c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_e36dc2e6c72bf795.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_6cf357ba14443dfb4ce2f6f2b5b702b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_a4e60f71fb18068e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,036
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_80e7d9b389690af7251cace416be09d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_4b14f2f3d2f06f28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,398
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_d0f86184ce1ddb1b7a6068dd57864d7b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_126cd18a9f93341b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,717
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_eece60b8b8c558d16a11e7118647928c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2b84892edd75194f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,379
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_f9a9e451e493b138704906415fe5ae57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_a7061a5b5bf713c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_b5cd5949e207b64a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,317
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_27a75180bc00e8da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,515
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_28088003d53e0c0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,515
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)03:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_ca290c37cae4f912.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)26-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cab1aa9ee4037cac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)03:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_0a5ac2782fd4e6cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,679
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_0abbf0fb491209fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,679
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)03:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_fbcb3ebdbabb8f9a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,713
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_fc2c6d40d3f8b2cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,713
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)03:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,969
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,356
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_061fe90fef1c5195.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_06811793085974c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)26-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA64
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_e0daf97462b64323e96e2fdfa9ecbc5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_c6375070a5ef0907.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,394
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_ec573b1e1ff8c81daec8a306f82a7469_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_9b03b481f936757f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,071
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59b061bc29a84e10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,315
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_cb8a59f303a180a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,514
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbeb88761cdea3d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,514
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0c14aa128590d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)26-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e94b3112ba41472.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_ae3dcaea77757e91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,675
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9ef96d90b2a1c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม26,675
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)27-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,356
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)Aug-02-2013
เวลา (UTC)02:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,429
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)26-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)25-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)02:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2800213 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/17/2014 00:59:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2800213 KbMtth
คำติชม