ล็อกธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายใน Exchange Server 2013 หรือศูนย์ดูแล 2016 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2800556
อาการ
สมมติว่า คุณใช้ wizardin โยกย้ายศูนย์ ExchangeAdministration หรือ* -MigrationBatchคำสั่งการย้ายกล่องจดหมายใน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft ในสถานการณ์นี้ ล็อกธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นสำหรับฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่เป็นโฮสต์ให้กล่องจดหมายการตัดสิน "Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136" ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่เป็นโฮสต์ให้กล่องจดหมายการโยกย้ายเป็นทั้งต้นทางหรือปลายทางกล่องจดหมายฐานข้อมูล ธุรกรรมที่อาจมีขนาดใหญ่มาก ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องจดหมายที่มีย้ายแฟ้มบันทึกที่สร้างขึ้น andcould นำไปสู่ปัญหาเนื้อที่ดิสก์
สาเหตุ
ลักษณะการทำงาน โดยการออกแบบได้ กรอบงานชุดโยกย้ายใช้กล่องจดหมายการตัดสิน "Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136" เพื่อเก็บข้อมูลเมตาการโยกย้าย (เช่นชุดและโยกย้ายข้อมูลของผู้ใช้) ลักษณะการทำงานนี้สร้างล็อกธุรกรรม
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

เปิดใช้งานแบบวงกลมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกล่องจดหมายกล่องจดหมายตัดสินว่าโฮสต์ "Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136"

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เรียกใช้ตามคำสั่งเพื่อระบุฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่เป็นโฮสต์ให้กล่องจดหมายการตัดสิน "Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136" (โปรดดูภาพจากหน้าจอต่อไปนี้):
    รับจดหมาย-ตัดสิน | ชื่อฟุต ฐานข้อมูล
    จับภาพหน้าจอสำหรับการเรียกใช้คำสั่งเพื่อเรียกดูชื่อฐานข้อมูล
  2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานแบบวงกลมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่คุณระบุไว้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1:
    DB1 ชุด-MailboxDatabase - CircularLoggingEnabled $true
หมายเหตุ คุณต้องเอา และกำหนดใช้ฐานข้อมูลที่จะใช้การเปลี่ยนแปลง

วิธีที่ 2

เรียกใช้คำสั่งMoveRequest สร้างEMS เมื่อต้องการย้ายกล่องจดหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง EMS MoveRequest ใหม่ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ