ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูล: รายการของคงที่ใน Visual Studio 6.0 Service Pack 5

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:280367
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยรายการของหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับบักที่จะแก้ไขในรุ่นของ Visual Studio 6.0 เซอร์วิสแพ็ค 5

Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความ ว่า บักการแก้ไขใน service pack ยังได้มีถาวรในครั้งต่อมาเซอร์วิสแพ็ค คลิกแบบ Qxxxxxxหมายเลขที่ precedes ชื่อเรื่องของบทความเพื่อดูบทความเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

visual Studio Service Pack 5 จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft เว็บไซต์ต่อไปที่:
ข้อมูลเพิ่มเติม

visual Basic

269618BUG: ข้อบกพร่องของการป้องกันทั่วไปอาจขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าการควบคุม ComboBox บนแบบช่วงความถี่ของ CoolBar
273458การแก้ไข: ข้อผิดพลาดข้อความ "ไม่พบ ISAM สามารถติดตั้งได้" หลังจากติดตั้ง localized รุ่นของ Visual Basic 6.0 Service Pack 4 และ Service Pack 5
274167การแก้ไข: ไม่สามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนตารางหรือมุมมองจากหน้าต่างในมุมมองข้อมูลบน SQL Server 2000
281887การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คั่นหน้าเว็บที่ไม่ถูกต้องปรากฏเมื่อมีเพิ่มระเบียนไปยังชุดระเบียนการ ADO เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

c ++เสมือน

216977การแก้ไข: ข้อผิดพลาดของ C2233 ในการกำหนดโดยผู้ใช้ชนิดแถวลำดับสมาชิกของคลาแม่แบบ
260131การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งตัวประมวลผลชุด Visual ของ c ++
281446การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึง std::map::erase หรือ std::set::erase ในแอพลิเคชันแบบ Multithreaded

FoxPro เสมือน

279135การแก้ไข: กระบวนงานที่เก็บไว้ใช้กับ SQLEXEC Embeds ค่า NULL เป็นอักขระล่าสุด
279138การแก้ไข: Passthrough SQL ไม่แมป SQL_WLONGVARCHAR การบันทึกเมื่อมากกว่า 255
279139การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ COM อาจหยุดตอบสนองระหว่างการโหลดหนักใน MTS และ Windows 2000
279140การแก้ไข: จัดการหน่วยความจำของ Leaks ALINES() ด้วยสายอักขระที่ไม่มีข้อมูล
279141การแก้ไข: ซ้ำ ๆ เรียกสร้างคลาสของข้อผิดพลาดของสาเหตุแอพลิเคชัน
279142การแก้ไข: คำสั่งสร้าง EXE อาจทำให้เกิด "แฟ้มไม่เปิด" ข้อผิดพลาด
281698การแก้ไข: ข้อผิดพลาดในเมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มที่ปฏิบัติการระยะไกลโดยใช้ชื่อของ UNC ด้วยช่องว่าง
281776การแก้ไข: SET COLLATE TO ปัญหาสาเหตุ "ทั่วไป" ด้วยใบแจ้งยอด SELECT ของ SQL

InterDev เสมือน

272326FIX: False Warning When You Use Visual Data Tools with Visual Studio 6.0 SP4
280387FIX: Error 0x6c83fff3 "Memory Could Not Be Read" While Visual InterDev 6.0 Fails

Visual SourceSafe

253301FIX: Regular Users Cannot Open the VSS Database on Windows 2000-Based Computers
275926FIX: Analyze -F Overwrites the Analyze.Log File When the Backup Folder Is Not Empty
279182FIX: Replace Write Options Are Ignored When Make Writable on File Get Dialog Box Is Enabled
279184FIX: Multiple Checkout Setting Disables Checkout Option
279188FIX: VSS Does Not Provide Feedback That It Is Working While It Deletes Projects
279191FIX: Analyze.exe Utility Fails to Repair or Remove Orphaned Files in a Visual SourceSafe Database
279192FIX: Names.Dat Corruption Is Not Repaired by the Analyze Utility
279228FIX: OLE Automation Created with VSS 5.0 Does Not Work on a VSS 6.0 Computer

Visual Studio

271670FIX: Mswcrun.msm Does Not Add Entries to Registry
sp5 vb vc vc++ vfp vi vj vj++ vs vss vs600sp5fixlist

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ