ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

��มแรก ดังนั้น ถ้าคุณพยายามนำเข้าแฟ้ม.nk2 อีกครั้ง เอาออกส่วนขยายชื่อแฟ้ม.old

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คัดลอกรายชื่อทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
กำลังค้นหาตำแหน่งของแฟ้มข้อมูล Outlook

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2806550 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 08:59:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Outlook 2016
  • Microsoft Outlook 2013
  • kbmt KB2806550 KbMtth
คำติชม