ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Cloud computing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2808199
ประโยชน์ของ cloud computing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คำแนะนำสั้น ๆ นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ cloud computing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • อะไรคือ cloud computing หรือไม่
  • วิธีการใช้ cloud
  • วิธีมีเมฆเชื่อถือได้ และมีเมฆมีความปลอดภัย
  • Cloud computing และประสบการณ์ใช้งานของ Office 365
  • การใช้ซอฟต์แวร์ใน cloud
อ้างอิงเราจะช่วยคุณตัดสินใจถ้า cloud computing จะเหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ