OL2002: พยายามที่จะเปิดปฏิทินของผู้ร่วมประชุมสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:280893
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมหรือการจัดตารางเวลากลุ่ม เมื่อคุณคลิกขวาที่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว คลิกเปิดปฏิทินคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รายการการแจกจ่ายหรือชื่อถูกลบไปแล้ว และไม่มีรายการสมุดรายชื่อถูกต้อง การดำเนินการล้มเหลว ไม่พบวัตถุ
ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอ คำสั่งที่เลือกไม่ถูกต้องสำหรับผู้รับนี้
ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอ คำสั่งที่เลือกไม่ถูกต้องสำหรับผู้รับนี้ ไม่สามารถเปิดกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้รายนี้เนื่องจากผู้ใช้ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย
ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอ คำสั่งที่เลือกไม่ถูกต้องสำหรับผู้รับนี้ ไม่พบโฟลเดอร์ปฏิทิน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่อง จากผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมน Microsoft Exchange Server ของคุณ หรือ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์สำหรับปฏิทินของผู้ร่วมประชุม

นอกจากนี้ คุณอาจเพิ่มผู้ร่วมประชุม ด้วยการเลือกจากมีสมุดรายชื่อ Outlook ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้คำสั่งเปิดปฏิทินก็ต่อเมื่อทั้งคุณและผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ใช้ Exchange Server ถ้าคุณเป็น ผู้ใช้ Exchange Server และการแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ ร้องขอสิทธิ์ที่เหมาะสมจากผู้ร่วมประชุม

ทำให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนส่วนกลางที่อยู่รายการ (GAL)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปฏิทินร่วมกันโดยใช้ Exchange Server ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
290824 วิธีการเปิดปฏิทินของบุคคลอื่นหรือโฟลเดอร์อื่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตารางเวลากลุ่ม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
293162 วิธีการใช้ตารางเวลากลุ่มของ Outlook 2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 280893 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 17:09:41 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB280893 KbMtth
คำติชม