เสียงไม่เล่นจากอุปกรณ์เสียง Bluetooth จัดเป็นคู่หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Windows 8 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows RT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2809153
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเล่นแฟ้มเสียงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 หรือใช้ Windows RT มีเล่นเสียงจากลำโพงของคอมพิวเตอร์
  • คุณจับคู่อื่นเสียงอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนการกำหนดค่ารีโมทคอนโทรลเสียง/วิดีโอ (AVRCP) กับคอมพิวเตอร์
  • เมื่อกระบวนการจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ยังคงมีเสียงเล่นจากลำโพงของคอมพิวเตอร์
  • คุณตั้งค่าอุปกรณ์จัดเป็นคู่เป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น มีเล่นเสียงจากอุปกรณ์จัดเป็นคู่
  • ปิดอุปกรณ์ และจากนั้น มีเล่นเสียงจากลำโพงของคอมพิวเตอร์
  • คุณเปิดอุปกรณ์นั้นอีกครั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ยังมีเล่นเสียงจากลำโพงของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
  • ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ที่จะมีเล่นเสียงจากอุปกรณ์จัดเป็นคู่หลังจากที่อุปกรณ์ดังกล่าวเปิดอยู่
  • สามารถจับคู่ชุดหูฟัง Bluetooth และอุปกรณ์รับเสียงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังเสียง โดยใช้ขั้นสูงเสียงโปรไฟล์การกระจาย (A2DP) หรือโพรไฟล์แฮนด์ฟรีบลูทูธ (HFP)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows ใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าจะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยปกติแล้ว หลังจากที่คุณปิดใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ในไม่กี่วินาที
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Windows 8 และ Windows Server 2012 สะสมการอัพเด 2811660 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2811660 ปรับปรุงสะสม Windows 8 และ Windows Server 2012: 2013 มีนาคม

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตัดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ด้วยตนเอง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2809153 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 09:06:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows RT

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2809153 KbMtth
คำติชม