ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ss="col-sm-4 kb-media-widget">
 • อีเมล
 • พิมพ์
 • ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  2809279
  คำแนะนำ
  Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนรักษาความปลอดภัย MS13-012 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/security/bulletin/MS13-012

  วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

  ความช่วยเหลือในการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update

  โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

  ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์:โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

  สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

  บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความนี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล

  แฟ้มข้อมูลการแฮช

  $$$$ ชื่อแฟ้มแฮ SHA1แฮ SHA256
  Exchange2007-KB2788321-x 64-DE.mspAA1FDA7E1F740E4D4CDC45A6322DA8E4274B42A573CD57509CA76BA8710193067ACF9A5CBD40DACF3F07BBBB669A4F7B615E613D
  Exchange2007-KB2788321-x 64-EN.msp29AE2BC2A0291A37668FE8C57EFDCC15811C779FAB15E0755C7A0ABD3865EFB21E7997FFF050C8956BDC6251C13E982B6FA6C91B
  Exchange2007-KB2788321-x 64-ES.mspE0B5424C69AF79438BEC26816709773BE1CC56DB4EA8C1B797445D0D7B7C34AB5A9D143AEDB09F3A4DFEDA5D84230C864132F0EB
  Exchange2007-KB2788321-x 64-FR.mspF85829DFA2EE011B8AF4BB6EB814E1F51DFA107EB7CE8327D11943B49FCA8782488FEA2D048D74B07B6D6711BE21FAD84EDA6F0A
  Exchange2007-KB2788321-x 64-IT.mspA977FDA4A18283C381C69EE2E40193B7F623210C5A246C63524D72353667B319E85DCA36B0567A7AD0F8522393B9B3182735D119
  Exchange2007-KB2788321-x 64-JA.mspA94E37CADA4B0D404F77FA37BE43CB6A1CAB5BC1FE61BD4C49B791A24002B9B3CA99B486081E7B98F95843C768D6E1E335D97A09
  Exchange2007-KB2788321-x 64-KO.mspE6500A761C5CE1D712A8A5273BE5E1E43B145425B1F0295048637C0F209512D1D18CE1DC3898FA299A322C14A298A2BA445612D2
  Exchange2007-KB2788321-x 64-PT.mspA3A297EA05F213A70C2FB1BC480D0299A7F166E6975CCF270F56C9B55623D68A62C06472B81EF51CEF89D649F6D3E5B21A74527C
  Exchange2007-KB2788321-x 64-RU.msp6BF3FC288F6906F59362A814C923B94AC588A0746228DF28C5CAFACEBF1DDCF62AFC34819BD9C79EFB3B40B6777B41239DBB162A
  Exchange2007-KB2788321-x 64-ZH-CHS.mspD63DA6B5AFA208282D81C1BD473F49591E415BEAAA7445F916F8FD3C34AF38EC49891B417D9815DC7AD500B4CF2758527A44A4CF
  Exchange2007-KB2788321-x 64-ZH-CHT.msp617B550C65D2E7DFB2AABF63E8E082A96A4FB451A26B4099E4FFFF0D51448DF1B70EC9CB4EE364D9708E15D9E022095772B4E034
  Exchange2007-KB2788321-x 86-DE.mspC82CEE3E7684934D90E1A0F3508E4C0C076504478FED81240D61B04ADFE77827CCCCF124036A20465EEC5C52A32669F80A3BA8EF
  Exchange2007-KB2788321-x 86-EN.mspD32DE4D643075489B96CE3556AC22E1D83621DFFDB29926C936CC24B6B33B2BA8E705AD155949227C0E7B1D48E9851F6A582E1A7
  Exchange2007-KB2788321-x 86-ES.msp60E843CEE364ABD99F697FE3A1B67A89F2F12B3805F91F70BB2C84D4B61760616E579541CC3006033D3709019965F3F5BEE1BA18
  Exchange2007-KB2788321-x 86-FR.mspC14EF9FE89B2E44E99BB821035551841021167336BA1F9C224C5133FA210E7A2BDEF39FF0FD76650FD5807C199D524F60C5482B0
  Exchange2007-KB2788321-x 86-IT.msp3DFD8AB55809AC30F34D84F834815C33E321BA05188BFF011D7EA78002775A87157F7B92FFDE0572EA198CC91037A2A378584D48
  Exchange2007-KB2788321-x 86-JA.msp1B14D805E2A3721D5E1E8DF89CEB4A63C5310755C21852E3079FABE2BD63DAAC0B22BAD2A12CE7FB4AA81189453FA58DD4116B6C
  Exchange2007-KB2788321-x 86-KO.msp6D0DA8F388C632132E94EF040AFCD693F1636BF4454C2B53D51D6A5643175B061CFC1B927E54DC1A9E7A7A2551BF72BCF40E73C9
  Exchange2007-KB2788321-x 86-PT.msp82420EF0F7E87B3E8C58D1EEB0485CB387CC59AD6CF24FCA01EAFCC6A46BB66897F50AAFEF68C97E870DA21CD6293D9AB8FA5B1D
  Exchange2007-KB2788321-x 86-RU.mspF55899540607E32F076FF7AB2F276785A6D8A5671BEB43E0DB47BE3FEB85D7805218C5009FC72A073961D9882078BD3A20042838
  Exchange2007-KB2788321-x 86-ZH-CHS.mspDC86A144BB3C517F1D46F2640D8386E23B4B12123DFB5F5BDAAD98730B49932C5F8EF4F289874A7F99F087BB4EF0DCC031B8492F
  Exchange2007-KB2788321-x 86-ZH-CHT.msp426E7F1E3CC720C1125D14C72FA81C06D985CF41CE2EC9BC3FDD2141F6BFF7B16E6E1826564DC4442D19FCB66DAC0BEB75E0FD25
  Exchange2010-KB2746164-x 64-ar.msp869EE44D436E99DFA3E39AB982AF83DA05F547C144DA9AD1D674C8773CCF9BA1084A7116F3598CE547CF4CFCAC403C4973056D3A
  Exchange2010-KB2746164-x 64-de.msp714DFCD59A5635F2A4E842697A028265801176D1A68F4FCFE814B4235859A102419563D594546FDF019A707CAB048FAA9AB3FF7B
  Exchange2010-KB2746164-x 64-en.mspE2F9DDBDDFD628D6A28B33A61727CC09EAAD4FE139C5BCAD0B4DCA2C8AA78E2A80D527B4469FADE8547E57D1CC8EB2707A72460E
  Exchange2010-KB2746164-x 64-es.mspE62E4C86DF7D0073479BED58281E9A4449A9CF17FE02CC6692B21820EAA60496B523EB918E27D29A5AB6FCF9A7330BC4A1E830B2
  Exchange2010-KB2746164-x 64-fr.msp476F0961D7AEC46A3C5583DB57166210C28E466BDAB4F1CB814675F0E220ABAFAF0E00C41A2CB840D8D738CCAE363A1D6F3E8875
  Exchange2010-KB2746164-x 64-he.msp4AB0FBA3229C72F4FED78611EA9BC5793ED93D41693E2FC65232BE02A6FA0CF94DEAA9C979175E3CAE290C373E840C5F00706003
  Exchange2010-KB2746164-x 64-it.msp31F1B666B98C146FACFD04C4AEF11C045A7F9C75DC7481CD967184AE59D4E1EF244CBE1FE151479381BF9DE0052C51E7669B9BF8
  Exchange2010-KB2746164-x 64-ja.msp386574EC04FE53846166152DC6C8A67DB60FC340828CCE05873DADDAF7C34183BFB8883074CA55B4A853298924AC8C521AA52536
  Exchange2010-KB2746164-x 64-ko.msp8913A875ACF25FA2842D7EAFF409E548927EEC8FEFDC68074457FC2C4DC684DB4ABB48D2A5761222D6295AB4E59145F1F88A4B3A
  Exchange2010-KB2746164-x 64-pt.mspED71597E36EC6EB18E30244A2D5E40A06EE2720218880FC8569484767123FA1AB1845DBBECBE22F3F9432D00CC14A2C98450DAFF
  Exchange2010-KB2746164-x 64-ru.msp471B00E5F695F4332425F2CB4271A66C3433A1CDD55FAF09E5668860374B5F4AC364A69D7FF8F4FA00680F19316A26235BF5C728
  Exchange2010-KB2746164-x 64-zh-hans.msp7F53327686D6535C27829A91415C4A6118B273EE727649ED7DECF643E0C3C0FA76475102B5D2B65115C8B208B6BA9A9323165EE6
  Exchange2010-KB2746164-x 64-zh-hant.mspC121F9FE30517DC094D836263F2475282CE580E614FC892B7E5CEC076211F35A3F13336035379EECC2DBF67C8241CC89826D34FC
  อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 2809279 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/27/2013 00:09:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
  • kbmt KB2809279 KbMtth
  คำติชม