การแก้ไข: "เข้าสู่ระบบการเขียนรอ" ตัวนับค่าสูงบนกับอินสแตนซ์ SQL Server 2012 หรือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2809338
อาการ


สมมติว่า คุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลาให้ใช้เข้าสู่ระบบที่เก็บพักในอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2012 หรือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ในสถานการณ์นี้ ตัวนับล็อกเขียนรอสำหรับบัฟเฟอร์ล็อกบนอินสแตนซ์ SQL Server มีค่าสูง นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นค่าสูงสุดสำหรับชนิดรอ CMEMTHREAD และ WRITELOG ในมุมมองการจัดการแบบไดนามิก (DMVs) นอกจากนี้ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุ เก็บพักล็อกถูกแคชภายในหน่วยความจำของล็อกธุรกรรม แคนี้ใช้ ทั้งนี้: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านบันทึกในระหว่างการกู้คืน และการย้อนกลับการดำเนินงาน ในการจำลองแบบธุรกรรม และสำหรับลักษณะการทำงานของกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากประเภทของล็อกการใช้ตัวชี้ส่วนกลางไปยังวัตถุหน่วยความจำ (PMO) สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด

เมื่อเธรดจำนวนมากพยายามที่จะเขียนแฟ้มบันทึก โดยใช้ประเภทการล็อก เธรดทั้งหมดต้องรอจนกว่าตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำที่เป็นผลในการช่วงชิงงานบนที่อธิบายไว้ในส่วนอาการ

การแก้ไข

SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 Service Pack ที่ 1

โดยค่าเริ่มต้น 1 Service Pack สำหรับ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขนี้ และคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่าสถานะการสืบค้นกลับใด ๆ เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2014

ปัญหาได้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2014 เวอร์ชั่น RTM แต่คุณยังคงจำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 และ/หรือ 8048เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนี้แฟล็กการติดตาม พาร์ติชันอินสแตนซ์ของ SQL Server ตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำที่ระดับโหน

หมายเหตุ
  • ถ้าปัญหายังคงอยู่แม้หลังจากการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการติดตาม T8048 พาร์ติชันใดวัตถุตัวชี้หน่วยความจำที่ CPU ระดับ
  • SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขนี้ และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012

หมายเหตุ การแก้ไขนี้รวมของ SQL Server 2012 Service Pack 3 (SP3) และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปรับปรุงสะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812412 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะT9024เพื่อเรียกใช้ fix หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนี้แฟล็กการติดตาม พาร์ติชันอินสแตนซ์ของ SQL Server ตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำที่ระดับโหน

หมายเหตุ ถ้าปัญหายังคงอยู่แม้หลังจากการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการติดตาม T8048 พาร์ติชันใดวัตถุตัวชี้หน่วยความจำที่ CPU ระดับ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ SQL Server 2012

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2012 SP1 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องมีผลกับแฟล็กการติดตาม T9024 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server โดยใช้การสืบค้นกลับค่าสถานะเริ่มต้น ตัวเลือกการเริ่มต้นบริการกลไกจัดการฐานข้อมูล.

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2011.110.3340.016076826-ม.ค.-201305:12x 86
Sqlservr.exe2011.110.3340.019200026-ม.ค.-201305:23x 64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2809338 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/03/2015 16:25:00 - ฉบับแก้ไข: 11.0

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2809338 KbMtth
คำติชม