รายการที่ติดต่อ Lync ว่างเปล่า หรือแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ของกล่องจดหมาย Exchange ยก สิทธิ์ หรือถูกย้าย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2811654
ปัญหา
Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ (เดิมคือ Lync ออนไลน์) ผู้ใช้อาจสังเกตเห็นว่า รายการที่ติดต่อของพวกเขาเป็นค่าว่าง หรือแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากการแลกเปลี่ยนกล่องจดหมายกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน หรือมีไม่ต่อ สิทธิ์ หรือย้ายไป Exchange 2007 หรือ 2010 อัตราแลกเปลี่ยน เมื่อคุณพยายามเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อหรือกลุ่มในรายการที่ติดต่อของผู้ใช้ในกรณีนี้ ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือย้ายผู้ติดต่อหรือกลุ่มในเวลานี้ กรุณาลองอีกครั้ง
ถ้าผู้ใช้มีรูปภาพที่ติดต่อที่เชื่อมโยงกับกล่องจดหมาย Exchange รูปถ่ายอยู่ในขณะนี้ไม่พร้อมใช้งานกับผู้ติดต่ออื่น

นอกจากนี้ ถ้าคุณพยายามที่จะย้ายในกล่องจดหมาย Exchange 2013 ไปยัง Exchange 2010 กล่องจดหมายในสถาน คุณจะได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
คุณไม่ควรย้ายกล่องจดหมาย Exchange 2010 หรือรุ่นก่อนหน้าในขณะที่ผู้ใช้ Instant Messaging รายการที่ติดต่อจะถูกเก็บไว้ใน Exchange ถ้าคุณดำเนินการ ผู้ใช้อาจสูญเสียการเข้าถึงรายการของพวกเขาส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีติดต่อ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ร้ายแรงอย่างถาวร การคัดลอกอัตราแลกเปลี่ยนอาจเป็นสำเนาของรายการที่ติดต่อของผู้ใช้เท่านั้น เมื่อต้องการทำต่อไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการที่ติดต่อของผู้ใช้จะย้ายกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หลังจากนี้มีการดำเนินการ คุณควรทำการโยกย้ายนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณต้องย้ายกล่องจดหมายแม้ว่าจะ มีการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถทำได้ โดยการเรียกใช้ ' ตั้งค่า UMMailbox mailboxID - ImListMigrationCompleted $false' ได้
+ CategoryInfo: InvalidArgument: (: MailboxOrMailUserIdParameter) [การสร้างการ MoveRequest], UnableToMoveUCS... nlevelException
+ FullyQualifiedErrorId: [เซิร์ฟเวอร์ = BN1PR04MB219, RequestId = e8740227-f060-4dd6-ac29-98aca24df8da, TimeStamp = 7/24/2013 7:09:05 น. B1CB8EAD,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest+PSComputerName: pod51041psh.outlook.com
เมื่อ Office 365 ถูกปรับรุ่นใน 2013 ออนไลน์ของ Exchange ถูกกำหนดค่าให้ storeSkype สำหรับผู้ติดต่อและรูปถ่ายของผู้ใช้แบบออนไลน์ของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกล่องจดหมายของ Exchange ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นรวมติดต่อร้านค้า (UCS), และเมื่อกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้กลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน Lync สามารถไม่ใช้ประโยชน์ของ UCS เมื่อต้องการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายการติดต่อ Lync

หลังจากนั้น คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น และ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ รายการที่ติดต่อจะถูกเดี๋ยวนี้จัดการ โดย Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจยังคงสามารถใช้ UCS การแลกเปลี่ยน และพบประเด็นหรือปัญหาไม่มีเลย ถ้ากล่องจดหมายของพวกเขาไม่พร้อมใช้งานโดยบริการการเว็บ Exchange (EWS) ได้ตลอดเวลา พวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่เข้าถึงรายการที่ติดต่อของพวกเขา ถ้านี้กลายเป็นประเด็น คุณอาจต้องการย้ายผู้ติดต่อของคุณกลับไปยัง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์
โซลูชัน

ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหานี้

ตรวจสอบหน้าจอ Lyncข้อมูลการกำหนดค่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้ว คลิกขวาไอคอน Lync ในพื้นที่แจ้งเตือน
  2. เลือกข้อมูลการกำหนดค่า
  3. ถ้าไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย คุณควรเห็นเชื่อมต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ค้างอยู่ถัดจากสถานะการเชื่อมต่อ UCS
    ภาพหน้าจอของอัตราแลกเปลี่ยนการเชื่อมต่อลงและสถานะการเชื่อมต่อ UCS

การตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคลถูกตั้งค่าให้Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlookใน Lync การตรวจสอบการตั้งค่านี้ เปิด Lync คลิกไอคอนเกียร์ แล้ว คลิกส่วนบุคคล
ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน Lync

ตรวจสอบการกำหนดค่า DNS สำหรับการเชื่อมต่อ EWS แล้ว

ถัดไป ถ้าคุณกำลังใช้โดเมนที่กำหนดเองใน Office 365 และผู้ใช้มีในกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ แต่รายการติดต่อจะยังคงไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่า ระเบียนทั้งหมดที่จำเป็น Domain Name System (DNS) สำหรับการค้นหาอัตโนมัติแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน Lync ใช้บริการการค้นหาอัตโนมัติ Exchange เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ ถ้าการบริการการค้นหาอัตโนมัติไม่ทำงานอย่างถูกต้อง Lync ไม่สามารถดึงรายการที่ติดต่อของผู้ใช้จากการแลกเปลี่ยนรวมติดต่อร้านค้า (UCS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า บริการการค้นหาอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดู "วิธี 2" ของส่วนการแก้ไขปัญหาในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2404385 Outlook ไม่สามารถติดตั้งส่วนกำหนดค่าใหม่ โดยใช้ Exchange Autodiscover สำหรับในกล่องจดหมาย Exchange Online ใน Office 365

ถ้ากล่องจดหมายถูกยก หรือสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณมีเวลา 30 วันในการเชื่อมต่อใหม่กล่องจดหมาย โดยไม่มีผลใด ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ใช้จดหมาย ตั้งค่า และรายการที่ติดต่อจะคืนค่าเป็นเวลาสั้น ๆ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อใหม่กล่องจดหมาย หลังจาก 30 วัน ข้อมูลของผู้ใช้จะไม่สามารถกู้คืน

ถ้ามีการเลิกการเชื่อมต่อกล่องจดหมายได้โดยตั้งใจ และคุณจำเป็นต้องคืนค่ารายการที่ติดต่อของผู้ใช้สำหรับ Lync

เมื่อต้องการคืนค่ารายการที่ติดต่อของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกล่องจดหมายของผู้ใช้ชั่วคราว จากนั้น เรียกใช้ theSkype สำหรับธุรกิจ OnlineRemote PowerShell cmdlet Invoke CsUcsRollbackเพื่อให้ผู้ใช้ ของรายการที่ติดต่อย้ายมาจากกล่องจดหมาย Exchange ของเขา หรือเธอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้ว หรือการเชื่อมต่อใหม่กล่องจดหมาย ไปยังหัวข้อวิธีใช้ Office 365:

ถ้าคุณต้องการย้าย ผู้ติดต่อของคุณกลับ toSkype สำหรับธุรกิจออนไลน์

ยืนยันว่า ผู้ใช้ถูกเปิดใช้งานสำหรับ UCS กด Ctrl ในขณะที่คุณคลิกขวาที่ไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน Lync และคลิกข้อมูลการกำหนดค่า
  • UCSเป็นค่าสำหรับตัวให้บริการรายการผู้ติดต่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ที่ถูกเก็บไว้ในเก็บ Exchange โดยรวมผู้ติดต่อ เรียกใช้การ Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ระยะไกล PowerShell cmdletInvoke CsUcsRollbackในการโยกย้ายผู้ติดต่อกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync
  • หากค่าสำหรับตัวให้บริการรายการผู้ติดต่อไม่ UCSแล้วคุณจะไม่จำเป็นต้องย้ายผู้ติดต่อของคุณกลับมา แต่ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าถึงรายการที่ติดต่อของคุณ คุณอาจจะต้องทำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
    2435699ผู้ติดต่อใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ปรากฏแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถค้นหาในสมุดรายชื่อ
หมายเหตุ ถ้าไม่มีกล่องจดหมาย และคุณเรียกใช้ cmdlet Invoke CsUcsRollbackที่ มีพารามิเตอร์บังคับคุณอาจทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติม Lync และอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า กล่องจดหมายสามารถเข้าถึงก่อนที่จะทำการย้อนกลับอีกครั้ง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2811654 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/25/2016 21:11:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Skype for Business Online

  • o365022013 o365e o365p o365a o365m o365 kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2811654 KbMtth
คำติชม