ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: Preauthenticated ของผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์เพิ่มเติมแม้ว่าผู้ใช้ได้เปิดทิ้งรอบระยะเวลาการหมดเวลาใน Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2812392
อาการ
Microsoft Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010 (UAG) มีการทำงานระหว่างไซต์ท้องถิ่นบน (SSO) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบหนึ่ง Forefront UAG ไซต์เข้าถึง Forefront UAG ไซต์เพิ่มเติมที่กำหนดค่าในรายการของกลุ่มข้ามไซต์ได้ โดยไม่ต้อง reauthenticate Forefront UAG 2010 ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการหมดเวลาของเซสชันในคุณสมบัติ trunk พอร์ทัล

ในไซต์ Forefront UAG ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับการข้ามไซต์ SSO, preauthenticated ผู้ใช้ที่มีคุกกี้การอนุญาตการข้ามไซต์ที่มีอยู่อาจได้รับอนุญาตเข้าถึงแม้ว่าผู้ใช้ได้เปิดทิ้งรอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซสชัน trunk พอร์ทัลที่กำหนด


การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2744025 คำอธิบายของ Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010 Service Pack ที่ 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการข้ามไซต์ท้องถิ่นบนและค่าหมดเวลาของเซสชัน trunk ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ