ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
v class="shell-header-user-container">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2812881
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
<Domain_Name>มีอยู่แล้วถูกตรวจสอบ สำหรับบัญชีของคุณ หรือ สำหรับบัญชีบริการออนไลน์ของ Microsoft อื่น</Domain_Name>
ไม่สามารถตรวจสอบโดเมน
<Domain name="">ถูกเพิ่มไปที่บัญชี Office 365 XXXX.onmicrosoft.com ที่แตกต่างกัน</Domain>
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเป็นการดูแล และเอาโดเมน<Domain name=""> แล้วมากลับมาที่นี่ และลองเพิ่ม<Domain name="">บัญชีนี้อีก</Domain></Domain>
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโดเมนที่มีอยู่ในองค์กรอื่นของ Office 365
โซลูชัน
ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าคุณเคยตรวจสอบโดเมนใน Office 365 คุณต้องเอาโดเมนจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน โดเมนสามารถมีอยู่เฉพาะในสถานหนึ่งใน Office 365
  • ถ้าคุณไม่ทราบว่าบัญชี Office 365 กำลังใช้โดเมนแบบกำหนดเอง หรือ ถ้าคุณไม่มีการควบคุมบัญชีผู้ใช้ Office 365 ที่กำลังใช้โดเมนกำหนดเอง ติดต่อการสนับสนุน Office 365
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2515404 แก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365


ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ