PRB: การถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Jet 4.0LEDB ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดมากเกินไปของบัฟเฟอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281517
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Jet OLEDB 4.0 โดยใช้บริการการแปลงข้อมูล (DTS) และผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ Jet ข้อมูลปั๊มทำงานอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดนี้:
"ข้อผิดพลาดที่แหล่งที่มาสำหรับแถว 9. หมายเลขข้อผิดพลาดที่พบมากในงานนี้: 1 "
ข้อผิดพลาดทั่วไป: -2147217887(80040E21)
ข้อมูลสำหรับ 3('Col3') คอลัมน์ต้นฉบับมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการระบุขนาดของบัฟเฟอร์
ถ้าแหล่งข้อมูลมีเขตข้อมูลที่ มีอักขระที่มากกว่า 255 ข้อมูลปลายทางสำหรับเขตข้อมูลเหล่านี้อาจถูกตัดทอนถึง 255 อักขระ DTS ล้มเหลวบนแถวแรกที่มีเขตข้อมูลที่ มีมากกว่า 255 อักขระ เมื่อต้องการตรวจสอบ ค้นหาหมายเลขแถวแสดงในข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สาเหตุ
ผู้ให้บริการ Jet OLE DB อ่านรีจิสทรีคีย์การกำหนดจำนวนแถวที่จะถูกอ่านเดาชนิดของคอลัมน์ต้นฉบับ การตั้งค่ารีจิสทรีคือ:

HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\TypeGuessRows

โดยค่าเริ่มต้น ค่าสำหรับคีย์นี้เป็น 8 และ ผู้ให้บริการที่สแกนแถว 8 ครั้งแรกของแหล่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูลสำหรับคอลัมน์ ถ้าเขตข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อความและความยาวของ ข้อมูลไม่มากกว่า 255 อักขระ คอลัมน์ถูกพิมพ์เป็นหนึ่งเขตข้อมูล memo ดังนั้น ถ้าไม่มีข้อมูล มีความยาวมากกว่า 255 อักขระในแถวแรก 8 ของแหล่งที่มา Jet ไม่สามารถตรวจสอบลักษณะของชนิดข้อมูลอย่างถูกต้อง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าของTypeGuessRowsใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดRegedt32แล้ว คลิกตกลง.
 2. เปิดคีย์ต่อไปนี้ในตัวแก้ไขรีจิสทรี:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel

  หมายเหตุสำหรับระบบ 64 บิต แป้นตรงกันจะเป็นดังนี้:

  HKLM\SOFTWARE\wow6432node\microsoft\jet\4.0\engines\excel
 3. คลิกสองครั้งTypeGuessRows.
 4. ในการตัวแก้ไข DWORDกล่องโต้ตอบ คลิกเลขฐานสิบภายใต้ฐาน. พิมพ์ค่าระหว่าง 0 ถึง 16 ครอบคลุมยิ่งขึ้น สำหรับค่าข้อมูล
 5. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
วิธีที่สองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ (โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี) คือการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่แถวที่ มีเขตข้อมูล ซึ่งมีข้อมูล 255 อักขระ หรือมากกว่า อยู่ในแถวแรก 8 ของแฟ้มข้อมูลต้นทาง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ช่วงที่ถูกต้องของค่าTypeGuessRowsคีย์คือ 0 ถึง 16 อย่างไรก็ตาม ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายเลขของแหล่งข้อมูลแถวที่สแกนคือ 16384 ทำให้นึกถึงค่าศูนย์อาจทำให้ประสิทธิภาพที่มีขนาดเล็กในการเข้าชมหากแฟ้มต้นฉบับมีขนาดใหญ่มาก

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. เปิดสมุดงาน Microsoft Excel ใหม่ และสร้างแผ่นงานที่ มีสามคอลัมน์และแถวที่ 11 และรวมแถวแรก มีชื่อคอลัมน์
 2. แทรกข้อมูลลงในเซลล์เพื่อให้แถวที่ 8 ก่อนมีข้อมูลน้อยกว่า 255 อักขระความยาว
 3. แทรกข้อมูลที่มากกว่า 255 อักขระความยาวลงในแถวที่ 10 และ 11 บันทึกแผ่นงานนี้เป็น ExcelSource.xls
 4. เปิดตัวจัดการ SQL เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์องค์กร และขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ คลิกขวาที่บริการแปลงข้อมูลแล้ว คลิกนำเข้าข้อมูล.
 5. แหล่งที่มา เลือกผู้ให้บริการของ Excel 97-2000 และใส่ชื่อสำหรับแผ่นงาน Excel ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (ExcelSource.xls)
 6. สำหรับการเลือกปลายทางผู้ให้บริการ OLEDB ของ Microsoft สำหรับ SQLแล้ว เลือกฐานข้อมูลปลายทาง
 7. คลิกการคัดลอกตารางและวิวจาก DB แหล่งที่มาแล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการเลือกตารางแหล่งที่มาคลิกที่กล่องโต้ตอบ การเลือกแผ่นงาน 1 $,ถัดไปจากนั้น เรียกใช้แพคเกจทันทีการปฏิบัติการแพคเกจที่ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ"

 9. ปล่อยตารางแผ่นงาน 1 $ จากฐานข้อมูลปลายทาง โดยใช้คำสั่งทิ้งตารางแผ่นงาน 1 $.
 10. ทำตามความละเอียดในส่วน "การแก้ปัญหา" และทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์สำหรับTypeGuessRows.
 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 8 เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ดำเนินการแพคเกจได้สำเร็จ

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานกับ Microsoft Excel โดยเฉพาะ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
189897XL97: ข้อมูลที่ตัดทอน 255 อักขระโดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Excel

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 281517 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:05:49 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbprb kbmt KB281517 KbMtth
คำติชม