ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

PRB: ข้อผิดพลาด 14274 ขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงงานบริษัทตัวแทนการ SQL หลังจากการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281642
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Windows ถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อพยายามที่จะอัพเดต หรือลบงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ในการอินสแตนซ์ SQL Server 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
14274 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบงาน (หรือของขั้นตอน หรือกำหนดการ) ที่ถูกสร้างจากเซิร์ฟเวอร์ MSX อินได้ งานไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีเกิดปัญหานี้สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 7.0 ไปยัง SQL Server 2000 เสมือนเซิร์ฟเวอร์ถึงแม้ว่าคุณเก็บชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนเดียวกัน ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น คุณจะต้อง uncluster เซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL Server 7.0 เมื่อคุณ uncluster เซิร์ฟเวอร์เสมือน จะกลายเป็นอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของ SQL Server และใช้ชื่อโหน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อ
สาเหตุ
SQL Server 7.0 ไม่มีปัญหานี้ได้เนื่องจากในmsdbsysjobsตาราง ฟิลด์originating_serverเก็บค่า'(local)'อ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์ในระบบ ดังนั้น ไม่ว่าการแก้ไขชื่อเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกับงานเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

เนื่องจาก SQL Server 2000 สนับสนุน multi-instances,originating_serverฟิลด์ประกอบด้วยชื่ออินสแตนซ์ในรูปแบบ 'server\instance' แม้แต่สำหรับอินสแตนซ์การเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริงถูกใช้แทนการ '(เฉพาะ)' ดังนั้น หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ Windows งานเหล่านี้ยังคงอ้างอิงชื่อเดิมของเซิร์ฟเวอร์ และอาจไม่สามารถปรับปรุง หรือถูกลบ โดยการดำเนินการจากชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่

หลังจากการปรับรุ่นจาก SQL Server 7.0 ไปยัง SQL Server 2000,originating_serverคอลัมน์มียังมีการปรับปรุงสำหรับงานที่มีอยู่ทั้งหมดและค่า'(local)'ไม่ใช้งาน
การหลีกเลี่ยงปัญหา
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหานี้ได้หลังจากกระบวนการเปลี่ยนชื่อให้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังชื่อเดิม
  2. สคริปต์ออกทั้งหมดของงาน และลบแฟ้มเหล่านั้น
  3. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อใหม่
  4. เพิ่มงานกลับ โดยการเรียกใช้สคริปต์สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ "การดูแล Multiserver" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
สถานะ
Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน SQL Server 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 281642 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:09:03 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending kbmt KB281642 KbMtth