ข้อผิดพลาด "0X800CCC13" เมื่อมีใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP เพิ่มเติมเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลและโหมดออนไลน์ของ Outlook ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2816934
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้โหมดออนไลน์ของ Microsoft Outlook เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2010
  • คุณมีบัญชีผู้ใช้ POP3 เพิ่มเติมหรือโพรโทคอลการเข้าถึงจดหมายของอินเทอร์เน็ต (IMAP) บัญชีเพิ่มเติมในส่วนกำหนดค่า Outlook เดียวกัน
  • Youuse แบบ POP3 หรือบัญชีผู้ใช้ IMAP เพื่อส่งข้อความอีเมลที่มีเอกสารแนบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ อีเม messagemay ไม่ถูกส่งออกไป และยังคงอยู่ในกล่องขาออก นอกจากนี้ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด 0X800CCC13 ในกล่องโต้ตอบความคืบหน้าการส่ง/รับของ Outlook
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่เก็บข้อมูล Exchange ส่งกลับค่า thatOutlook คุณสมบัติ MAPI ไม่สามารถจัดการ ดังนั้น Outlook ไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่ง messageand ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x800CCC13
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2803727 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2816934 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 09:07:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2816934 KbMtth
คำติชม