ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
amp;t=">h" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การปรับปรุงค่าสะสม 3 สำหรับโปรแกรมช่วยแนะนำของ Microsoft System Center: แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2819679
คำแนะนำ
Microsoft ได้เปิดตัวไคลเอนต์บนสถาน 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบ Microsoft การปรับปรุงนี้ลงวันที่ 26 มีนาคม แบบ บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข
  • วิธีการขอรับการปรับปรุง
  • สิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุง
  • ระบุว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ของระบบ ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ปัญหาที่ 3 การยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้บน Windows Server 2012 ไม่สามารถเลือกในการปรับปรุงของ Microsoft
  • ไม่ล็อกเหตุการณ์หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเรียกใช้เป็นบัญชีของบริษัทตัวแทน
  • การตั้งค่าตรวจหา Windows PowerShell 3.0 แม้ว่าจะมีการติดตั้ง Windows PowerShell 3.0

วิธีการขอรับ 3 ค่าสะสมของการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตาล็อก Microsoft Update:


Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการปรับปรุงล่าสุดสำหรับโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ของระบบ ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง 3 ค่าสะสมของการปรับปรุง

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมีรุ่นของระบบศูนย์ตัวแนะนำที่หมายเลขการสร้างมี1911หรือตัวเลขที่สูงกว่าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ของระบบ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:


ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ